24 mei 2022
Online

Webinar: Omgaan met moeilijk begrijpbaar gedrag

Zijn deze zaken voor jou als eerstelijnshulpverlener ook zo herkenbaar: 

  • Cliënten die zeggen dat ze iets zullen doen, maar het niet doen.  

  • Cliënten die niet willen meewerken.  

  • Die zich niet aan regels of afspraken houden. 

  • Of die eerst begeleiding claimen en daarna afhaken.   

Het gedrag van mensen lijkt soms moeilijk te begrijpen. Doorgaans gaat het om kwetsbare mensen met een (vermoeden van verstandelijke) handicap en met complexe zorgvragen. Als hulpverlener of sociaal werker ga je hen vaak over- óf onderschatten.  

Hoe bied je deze mensen gepaste ondersteuning? Hoe benader je mensen op de gepaste manier?  

‘Emotionele ontwikkeling’ is daarbij een sleutelbegrip. Deze mensen hebben één ding gemeen: een aantal aspecten van hun ontwikkeling is niet in evenwicht. Dat maakt hen (vooral) emotioneel kwetsbaar. Ze hebben psychische problemen of vertonen moeilijk te begrijpen gedrag.  

Met het denkkader rond emotionele ontwikkeling leer je je cliënt aanspreken op een niveau dat bij hem past. De cliënt voelt zich daardoor veiliger en kan groeikansen beter grijpen.  

Deze workshop gegeven door Inge Willem, biedt jou als praktijkwerker op de eerste lijn inzicht in het kader Emotionele Ontwikkeling.  Het gaat om een algemene brede kennismaking met deze benadering.  

 

(Foto Anemone123 via Pixabay) 

VOOR WIE

Eerstelijnswerkers  

WANNEER

Dinsdag 24 mei 2022

Van 09.30 tot 12.30 uur

WAAR

Online achter je PC. 

WAT KOST HET

10€

Ingeschreven, maar kan je toch niet deelnemen? Check onze annuleringsvoorwaarden.
Factuur- en annuleringsvoorwaarden | samvzw

CONTACT

Voor inhoudelijke vragen: elena.heremans@samvzw.be

Voor praktische vragen: activiteiten@samvzw.be