13 oktober 2022
Online

Webinar: Het nieuwe toewijzingssysteem in de sociale huur in de praktijk

Er is al langer sprake van het nieuwe toewijzingssysteem in de sociale huur. Dat heeft grote gevolgen voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie. De Vlaamse regelgeving is ondertussen klaar en lokale besturen, woon- en welzijnsorganisaties moeten er nu mee aan de slag. 

In dit webinar licht Nina Van Acker (Wonen Vlaanderen) eerst de Vlaamse regelgeving toe. 

Daarna geven we het woord aan Wim Boone van HUURpunt. Hij geeft een kritische reflectie over het nieuwe systeem vanuit het perspectief van de meest kwetsbare kandidaat-huurders.  

Vervolgens neemt Mauranne Debosschere ons mee in de visie/aanpak die W13 in het licht van het nieuwe toewijzingssysteem heeft ontwikkeld.  

Joy Verstichele (Vlaams Huurdersplatform) sluit het webinar af met enkele aanbevelingen om woon- en welzijnsactoren te versterken in de lokale toepassing van het nieuwe toewijzingssysteem. 

Dit webinar is een vervolg op het webinar ‘Toegang tot sociale huur’ (27 april 2021) en is een gezamenlijk initiatief van SAM en het Vlaams Huurdersplatform. 

 

 

(Foto Ad Meskens, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons)

VOOR WIE

Professionals uit lokale besturen, woon- en welzijnsorganisaties

WANNEER

Donderdag 13 oktober 2022

Van 14 tot 15.30 uur 

WAAR

Online via zoom

WAT KOST HET

Deelname is gratis, maar je moet wel inschrijven. 

CONTACT 

Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met klaas.poppe@samvzw.be

Voor praktische vragen kan je contact opnemen met activiteiten@samvzw.be