04 oktober 2021
Online

Webinar: De woonzaak: een succesformule?

De klacht bij het Europees Comité voor Sociale Rechten ontleed 

De Woonzaak is een initiatief waarmee diverse organisaties pleiten voor een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid in Vlaanderen. Het recht op wonen blijft in Vlaanderen voor velen dode letter. De overheid neemt haar verantwoordelijkheid onvoldoende.  
Via een  klachtenprocedure bij het Europees Comité voor  Sociale Rechten wil de Woonzaak de overheid ter verantwoording roepen.  

De Woonzaak wil ook het draagvlak vergroten om de wooncrisis een halt toe te roepen. Het voert een brede campagne over het recht op wonen en trekt zo een  brede beweging op gang. 
Onderzoekers van de UGent, UA en Université Saint-Louis voerden een studie uit naar de kansen, de mogelijkheden en de haalbaarheid van zo’n klachtenprocedure tegen het Vlaams woonbeleid.  

  • In dit webinar stelt professor Maarten Dambre (UGent) de resultaten van dit onderzoek voor.  
  • Hugo Beersmans licht de verdere plannen van de Woonzaak toe. Hij is ere-administrateur-generaal Wonen Vlaanderen en woordvoerder van de Woonzaak. 
  • We laten Dr. Mark Jordan (University of Southampton) aan het woord, die ervaring heeft met de Europese klachtenprocedure (in het Engels). 

Het webinar wordt ingeleid en gehost door Sarah El Massaoudi, opbouwwerker bij Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad. 

Dit webinar is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het Vlaams woonbeleid en hoe het zich verhoudt tot de Europese normen zoals o.a. vastgelegd in het Europees Sociaal Handvest.  

Meer info: www.woonzaak.be/  

Programma

13.30 -13.35 uur: Inleiding door Sarah El Massaoudi (Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad)  

13.35 -14.15 uur: Voorstelling van het onderzoek door professor Maarten Dambre (UGent, faculteit Recht en Criminologie) 

14.15 -14.45 uur: De collectieve klacht in Ierland en de potentiële impact op wetgeving, door dr. Mark Jordan (University Southampton, Southampton Law School). (in het Engels) 

14.45 -14.55: Hugo Beersmans (ere-administrateur-generaal Wonen-Vlaanderen en woordvoerder van de Woonzaak) schetst de volgende stappen van de Woonzaak 

Voor wie

Dit webinar is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het Vlaams woonbeleid en hoe het zich verhoudt tot de Europese normen zoals o.a. vastgelegd in het Europees Sociaal Handvest.

Waar

Online via MS Teams Live. Inloggevens krijg je een week voor het webinar toegestuurd. 

Wanneer

Maandag 4 oktober 2021, van 13u30 tot 15u.

Wat kost het

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. 

Contact

Voor praktische informatie activiteiten@samvzw.be 

Voor inhoudelijke informatie klaas.poppe@samvzw.be