11 juni 2021
Online

Webinar 3 Emotionele ontwikkeling: teams in de vuurlinie

Zelf aan de slag met jouw team

Hoe gaat jouw team om met mensen met een (verstandelijke) beperking en probleemgedrag? Hoe versterk je je team daarin?  

De webinarreeks ‘Teams in de vuurlinie’ is bestemd voor al wie leiding geeft aan teams van sociale professionals die hierin hun eigen weg zoeken. 

Dit derde webinar is bestemd voor psychologen/agogen/pedagogen/zorgcoördinatore die zelf aan de slag gaan met hun team. We werken met een kleine groep van tien deelnemers.  

Hoe werkt het? 

  • Vooraf (na webinar 2) doe je de screening/bevraging in je eigen team en ga je aan de slag met die analyse.  

  • Je kunt tussen de twee webinars je analyse naar begeleider Arno Willems sturen, die je advies geeft, en je ondersteunt in de manier om dit aan te brengen in je team. 

  • Tijdens het webinar koppelen we dan uitgebreid terug over het verloop van de ‘supervisie’ en waar je tegenaan bent gelopen. 
    Arno Willems bespreekt en becommentarieert de trajecten van de tien deelnemers.  

 

Dit webinar kan je enkel volgen als je ook de twee voorgaande volgde in de reeks ‘Teams in de vuurlinie’: 

Webinar 1: kijken naar bejegening van mensen met een verstandelijke handicap’ 

Webinar 2: Coachen van twee teams in de praktijk 

 

Over de begeleider

Arno Willems is GZ-psycholoog en werkt ruim 35 jaar bij Koraal (Nl.).  

Hij is geregeld consulent voor het Centrum voor Consultatie en Expertise CCE in Nederland, en is docent en supervisor binnen diverse opleidingen. 

Hij ontwikkelde mee de Nederlandse richtlijnen rond verstandelijke beperking en probleemgedrag. Zijn speciale belangstelling gaat uit naar de bejegening en persoonlijkheid van begeleiders bij mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag. Op dit thema is hij in 2016 gepromoveerd. Zijn publicaties over het thema heeft hij samengevat in een video-talk voor het CCE

Voor wie

Voor psychologen/agogen/pedagogen/zorgcoördinatoren die met een team aan de slag gaan rond bejegening. Maximaal tien deelnemers. 

Wanneer

Vrijdag 11 juni 2021

van 9.00 tot 12.00 uur 

Waar

Online via ZOOM

Wat kost het

55 euro

Inschrijven kan tot en met 4 juni.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met cindy.stevelinck@samvzw.be 

Voor praktische vragen kan je contact opnemen met activiteiten@samvzw.be