30 maart 2021
Online

Webinar 1 Emotionele ontwikkeling: teams in de vuurlinie

Kijken naar bejegening van mensen met een verstandelijke handicap

Hoe gaat jouw team om met mensen met een (verstandelijke) beperking en probleemgedrag? Hoe versterk je je team daarin?  

De webinarreeks ‘Teams in de vuurlinie’ is bestemd voor wie leiding geeft aan teams van sociale professionals die hierin hun eigen weg zoeken.  

In dit eerste webinar 1 gaan we kijken naar bejegening van mensen met een verstandelijke handicap. Je krijgt een brede inleiding op het coachen van teams die cliënten met een (verstandelijke) beperking begeleiden.  

De focus ligt op de omgeving die zich optimaal probeert af te stemmen op de noden en emotionele basisbehoeften van cliënten met probleemgedrag. We hebben het hier over bejegening, eigen persoonlijkheidsstijl, eigen krachten, emoties, zelfzekerheid, overdracht en tegenoverdracht… zowel van begeleiders individueel als van teams.  

Elementen als (a)symmetrie en complementariteit komen aan bod.  

Dit webinar kan je apart volgen maar het legt ook de basis voor de volgende webinars. 

Webinar 2: coachen van twee teams in de praktijk 

Webinar 3: Zelf aan de slag met jouw team 

Duur 1 uur.

Voor wie? 

Teamleiders, orthopedagogen en psychologen, zorgcoördinatoren, maar ook dagelijkse begeleiders en andere teamleden.  

Over de begeleider

Arno Willems is GZ-psycholoog en werkt ruim 35 jaar bij Koraal (Nl.).  

Hij is geregeld consulent voor het Centrum voor Consultatie en Expertise CCE in Nederland, en is docent en supervisor binnen diverse opleidingen. 

Hij ontwikkelde mee de Nederlandse richtlijnen rond verstandelijke beperking en probleemgedrag. Zijn speciale belangstelling gaat uit naar de bejegening en persoonlijkheid van begeleiders bij mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag. Op dit thema is hij in 2016 gepromoveerd. Zijn publicaties over het thema heeft hij samengevat in een video-talk voor het CCE

Voor wie

Teamleiders, orthopedagogen en psychologen, zorgcoördinatoren, maar ook dagelijkse begeleiders en andere teamleden. 

Wanneer

Dinsdag 30 maart 2021

van 9.00 tot 10.00 uur 

Waar

Online via ZOOM

Wat kost het

20 euro

Inschrijven kan tot en met 25 maart. 

Contact

Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met cindy.stevelinck@samvzw.be 

Voor praktische vragen kan je contact opnemen met activiteiten@samvzw.be