31 mei 2021
Antwerpen

Verdiepende basisvorming outreachend werken - GBO

Deze tweedaagse basiscursus is bedoeld voor wie de GBO-module ‘outreachend werken’ al volgde, en honger kreeg naar meer.  

In deze tweedaagse basiscursus bekijken we een aantal bijkomende theoretische concepten. Maar we gaan vooral aan de slag met praktijkoefeningen: 

  • contact leggen 

  • de outreachende houding  

  • omgaan met grenzen.  

We praten ook over cases, ethische kwesties en praktische uitdagingen.  

Begeleiders

Cis Dewaele, Erik Castermans en Marie Van der Cam (SAM, steunpunt Mens en Samenleving) zijn zelf jarenlang outreacher geweest, en ondersteunen al meer dan vijftien jaar outreachers in Vlaanderen.  

Voor wie

Voor wie outreachend werkt in een GBO-kader. Je hebt eerder de GBO-module ‘Outreachend werken’ gevolgd. 

Wanneer

Maandagen 31 mei en 7 juni 2021
09u30-16.30u

Waar

Mundo-a, Antwerpen

Prijs 

140 euro

Inschrijven kan tot en met 24 mei 2021.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met cis.dewaele@samvzw.be 

Voor praktische vragen kan je contact opnemen met activiteiten@samvzw.be