03 december 2021
Gent of online

Symposium Emotionele ontwikkeling: vasthouden en bijtanken (verschuift naar latere datum)

brillen en rugzak

In deze zesde editie van het Symposium Emotionele Ontwikkeling zetten we de begeleider centraal.  ‘Vasthouden en bijtanken’ is het thema dat we gaan belichten en uitdiepen. Wat hebben begeleiders nodig om vanuit het concept emotionele ontwikkeling te werken (theoretisch en methodisch)? Hoe kunnen we hen daarin ondersteunen en hoe kunnen ze voldoende bijtanken? Welke ervaring kunnen begeleiders inbrengen en aanbieden? Je kijkt tijdens dit symposium door verschillende brillen naar je werk, en je gaat naar huis met je rugzak vol methodieken.

Dit symposium vindt tegelijk in Gent en online plaats. 

 • Woon je dit evenement liefst online bij? Ga dan naar het tabje 'Inschrijven voor online programma'. 
 • Kom je liefst naar Gent om alles live mee te maken? Voor het symposium op locatie schrijf je je in onder het tabje 'Inschrijven voor het symposium in Gent'

Is er een verschil tussen beide edities?
Het voormiddagprogramma is identiek voor beide edities. Het wordt volledig gestreamd.
's Namiddags heb je een keuze aan workshops. Het online aanbod verschilt van het aanbod in Gent.

Kom in duo’s (niet verplicht)

Deze editie van het symposium zet de begeleider centraal. We richten ons dus niet alleen tot stafmedewerkers, (ortho)(ped)agogen en psychologen, maar ook tot begeleiders zélf!  

Ga in je eigen organisatie dus op zoek naar een buddy die met jou meekomt, en neem indien mogelijk deel als duo: begeleider + psycholoog/ortho(ped)agoog.  

De prijs houden we bewust laag, omdat we beseffen dat de budgetten beperkt zijn. 

Op het programma 

9 uur: onthaal en koffie 

9.30 uur: start van het symposium 

Voormiddagprogramma (plenair, Vormingscentrum Guislain. Gestreamd voor online deelnemers.) 

 • Verwelkoming 

 • Erik De Belie. ‘What's so funny about peace, love and understanding?’  
  Over ondersteuning voor het ‘dragend netwerk’ met leer- en coachingstrajecten. Met aandacht voor het bevorderen van Peace (stressregulatie - ademruimte), Love (relatie - verbinding) en Understanding (mentaliseren). 

 • Ludiek intermezzo 

 • Dagmar Oversteyns en Soetkin Heylen met Begeleidervolutie: begeleiders krijgen nog meer handvatten en inzichten om in uitdagende situaties volop in hun kracht te staan. 

 • Ludiek intermezzo

Namiddagprogramma

 • Twee workshoprondes. In elke workshop laat de spreker je kennismaken met een manier van kijken of werken, een methodiek of een thema. Meer info, zie ‘Workshops Gent’  of 'Workshops online'

 • 16.30 uur: receptie 
   

Dagvoorzitter is Christof Van de Putte. 

 

Organisatoren

Dit symposium is een coproductie van SAM en HOGENT. Het is hét tweejaarlijkse event van het expertisenetwerk emotionele ontwikkeling SEN-SEO. Dat netwerk bestaat uit sociale professionals uit diverse sectoren en werkvormen in het hulpverleningslandschap.

 

(Foto: Skitterphoto by Pixabay) 

Deze lezingen vinden live plaats in Gent. Online-deelnemers volgen via streaming.

 

Lezing 1: Erik De Belie

‘What’s so funny ‘bout peace, love and understanding?’ 

                           And as I walk on through troubled times 
                         My spirit gets so downhearted sometimes 
                     So where are the strong and who are the trusted? 
                         And where is the harmony, sweet harmony? 

                            'Cause each time I feel it slippin' away 
                                  Just makes me wanna cry 
                 What's so funny 'bout peace, love and understanding?

Mensen met een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen hebben nood aan een ‘dragend ondersteuningsnetwerk’. Als zorgfiguur wil je gepaste zorg bieden: je hoopt daarbij op een positieve invloed op het welbevinden van de mensen die je ondersteunt. Begeleiders, leerkrachten en ouders worden echter ‘uitgedaagd’ door spanningen in de relatie en belanden zo soms in zorgwekkende situaties die heftige emoties oproepen. Bovendien worden ze ‘emotioneel besmet’ door de stemming en spanning van de mensen die ze ondersteunen. Daardoor staan hun stressregulatie en bijgevolg hun vermogen om te mentaliseren onder druk.  

Mentaliseren is een basishouding waarbij zorgfiguren met ‘buik en hoofd’ uitdagend gedrag proberen aan te voelen en te begrijpen. Ze staan stil bij wat het met hen doet en bij wat ze nodig hebben om zich ‘goed genoeg’ af te stemmen op de onderliggende emotionele noden. 

Erik De Belie ondersteunt het ‘dragend netwerk’ door leer- en coachingstrajecten te ontwikkelen, met aandacht voor het bevorderen van Peace (stressregulatie - ademruimte), Love (relatie - verbinding) en Understanding (mentaliseren). Deze trajecten helpen zorgfiguren om zich met een ‘kalm brein’ emotioneel te verbinden: met zichzelf en het ‘dragend netwerk’ om zo een ‘veilige basis en haven’ te vormen.  

Tijdens deze lezing stelt hij dit kader voor, hij geeft praktijkvoorbeelden en nodigt de deelnemers uit om te reflecteren over eigen ervaringen en noden. 

Erik De Belie is orthopedagoog en psychodynamisch kindertherapeut. Hij werkt als psychotherapeut in M.F.C. De Hagewinde (Lokeren). Daarnaast was hij als lector en onderzoeker verbonden aan de opleiding Orthopedagogie (HOGENT) waar hij leer- en coachingstrajecten ontwikkelde. Verder is hij freelance aan de slag als supervisor en gastdocent. Erik werkt momenteel aan een boek over ‘Mentaliserend coachen van begeleiders’, met al centrale thema’s ademruimte en mentaliseren.

 

Lezing 2: Dagmar Oversteyns en Soetkin Heylen

Ontdek BEGELEIDERvolutie: Wat als we niet zo verschillend zijn van de mensen voor wie we zorgen?

We maken dingen soms erg complex. Enerzijds is dat noodzakelijk, anderzijds maken we het onszelf zo ook vaak moeilijker.

Wat als we niet zo verschillend zijn van onze cliënten? Wat als we – net als zij – met dezelfde moeilijke momenten geconfronteerd worden en we – net als zij – nood hebben aan veiligheid, vertrouwen, erkenning?

We zijn het gewoon om te kijken vanuit het perspectief van de cliënt en vanuit zijn behoeften. Wat met jouw behoeften? Komen die ook aan bod? Wat heb jij nodig in deze tijd, of bij die cliënt, of in die specifieke situatie? Het gesprek hierover aangaan, dieper kijken naar je eigen behoeften (en die van je teamleden), elkaar steunen en samen groeien. Dat is waar BEGELEIDERvolutie voor staat.

“Kwetsbaarheid is de enige brug die verbinding bouwt.” – Brene Brown

Door ons bewuster te worden van onze eigen behoeften in "het zorgen voor" en door die behoeften zelf concreet te leren invullen, kunnen we ze ook beter (h)erkennen bij de mensen voor wie we zorgen. Dat creëert verbinding. Niet alleen met de cliënt maar ook met jezelf en met je teamleden. BEGELEIDERvolutie helpt je krachtig omgaan met heftige situaties.

We zijn allemaal mens en net daar kunnen we zo krachtig in verbinden.  

Dagmar Oversteyns is psychologe, ontwikkelaar van het JOUvolutie model en al meer dan tien jaar trainer in emotionele ontwikkeling. Ze heeft tien jaar bij dienstencentrum Sint-Oda gewerkt. Sinds 2015 richtte ze het JOUvolutie Centrum op, in 2017 het EmotieTeam en sinds 2020 leidt ze mensen op tot JOUvolutie-coach.

Soetkin Heylen is orthopedagoge bij Ave Regina, trainer in emotionele ontwikkeling, lid van het EmotieTeam en het JOUvolutie Team, en JOUvolutie coach.

Samen ontwikkelden ze BEGELEIDERvolutie, vanuit hun ervaring binnen de zorgsector alsook vanuit een gedeelde passie voor cliënten en begeleiders.

 

Voor wie

Voor iedereen die met 'emotionele ontwikkeling' aan de slag is.

In deze editie staat de begeleider centraal. We richten ons dus niet alleen tot stafmedewerkers, (ortho)(ped)agogen en psychologen, maar ook tot begeleiders zélf!  Ga in je eigen organisatie dus op zoek naar een buddy die met jou meekomt. Dit is niet verplicht, je moet je sowieso individueel inschrijven. 

Wanneer

Dit symposium verschuift naar een latere datum omwille van de coronamaatregelen. Meer info volgt.
Vrijdag 3 december 2021, van 9.30 tot 16.30 uur met aansluitend een receptie. 

Waar

Editie Gent:
IVV Sint-Vincentius (het vroegere vormingscentrum Guislain)
Jozef Guislainstraat 45
9000 Gent
Routeopties

OPGELET: Wij zijn momenteel verplicht een Covid Safe Ticket te vragen aan onze deelnemers. Er is ook een mondmaskerplicht. 

Online editie:
Je neemt deel van achter je pc. 

Hoe neem ik online deel?

We sturen je verschillende linken toe om deel te nemen. Je krijgt die linken in verschillende e-mails, naar gelang van je workshopkeuzes. Het voormiddaggedeelte volg je integraal via streaming.

Inschrijven

 • Voor de inschrijvingen voor de editie in Gent: ga naar de tab 'Inschrijven voor het symposium in Gent'
 • Inschrijven voor de online editie: ga naar de tab 'inschrijven voor het online symposium'

Wat kost het?

Live deelnemen kost 115 euro per persoon.

Online deelnemen kost 55 euro per persoon

Er is een korting voor SEN-SEO-trainers en voor de medewerkers van de sporen en werkgroepen. Vraag je kortingscode aan Cindy. 

Inschrijven kan tot en met 26 november 2021 

Contact

Voor inhoudelijke vragen: cindy.stevelinck@samvzw.be

Voor praktische vragen: activiteiten@samvzw.be  

Er zijn twee workshoprondes. Uit deze reeks workshops kan je er dus twee kiezen.
Opgelet, niet elke workshop wordt tweemaal gegeven. Wanneer je een workshop enkel in de eerste of tweede ronde kunt kiezen, staat dat erbij vermeld. 

Het gaat om proevertjes, geen verdiepende kennis. Als deelnemer kan je achteraf aangeven welke thema’s je graag dieper verkend wilt zien de volgende periode.

 

1. Breinkraker — Copernicaans, visionair of… onrespectvol? 
(enkel in ronde 1)

Clinici merken dat een aantal zaken in het ontwikkelingsdynamisch model steeds meer ‘wringen’: het denken in ‘aparte’ fasen, het vergelijken met ontwikkelingsleeftijden, het hanteren van het model als classificatie (‘hij zit in fase 2’), het koppelen van psychopathologie aan welbepaalde fasen. Kom deelnemen aan dit nog heel prille wroetwerk om de emotionele ontwikkeling meer dynamisch en dimensioneel toe te passen.

Begeleiding workshop
Dr. Filip Morisse en Prof. dr. Sarah De Pauw

 

2. Innerlijke balans en veerkracht opbouwen met hartcoherentie

Hartcoherentie is een eenvoudige techniek waarbij je met je ademhaling rust en balans in je lichaam brengt. Een eenvoudige en dankbare manier om in het dagelijkse leven bij te tanken. Je voelt al snel dat de stress en overprikkeling afnemen en dat je opnieuw helder kan denken.

Een training in hartcoherentie is wetenschappelijk onderbouwd en meetbaar. De methode wordt succesvol ingezet bij onder andere stress en burn-out, angsten, trauma en hyperventilatie – zowel preventief als curatief.

Begeleiding workshop
Mathieu Devies is klinisch psycholoog/psychotherapeut en hartcoherentiecoach opgeleid door Louis Van Nieuland, auteur van ‘Blijven ademen’.

 

3. Ontwarde draad... Hoe ga je in intervisie over emotionele ontwikkeling?

In deze workshop verken je het materiaal in de spelbox ‘Ontwarde draad’ zodat je ermee aan de slag kan met je team.

‘Ontwarde draad’ is een intervisiespel waarmee je een team coacht om ‘de draad’ (concept van Gerrit Vignero) te ontwarren en te ordenen. Het geeft zicht op het hechtingstraject en de verbinding tussen het kind of de volwassen cliënt met zijn zorgfiguren.

Begeleiding workshop
Katrijn Van Acker schrijft draadverhalen in onderwijs. Regelmatig geeft ze vormingen en gaat ze met schoolteams aan de slag wanneer moeilijk gedrag een knoopje in de draad wordt.

 

4.‘One team’ - de hechtingsdraad tussen ‘ouders en begeleiders en kind’ (koffieverhaal)

De ouders van ‘Koffie met een Verhaal’ komen regelmatig samen om hun verhalen, tips en tricks delen, waarbij emotionele ontwikkeling en ‘de draad’ van Gerrit centraal staan. Ze vertellen in deze workshop wat ze de voorbije zes jaar van elkaar hebben geleerd om zich sterker te voelen om samen te werken met begeleiders. Vandaag hebben ze het over de dynamiek ‘van ouders voor begeleiders voor ouders’. Je neemt hier ongetwijfeld nieuwe tips mee voor je werk.

Koffie met een Verhaal – van ouders voor ouders’ werd opgericht door Edda Janssens van edda.TRIGGERT. Zij coacht de ouders tijdens de bijeenkomsten en bij individuele ondersteuning.

Begeleiding workshop
De ouders van Koffie met een Verhaal: Franky en Chantal, Brigitte en Pol, Christine, Laurette en Christiane zijn fulltime ouders en levensgenieters.
Edda Janssens is draadcoach en deskundige in de draad van Gerrit Vignero. Ze geeft als freelancer vormingen, workshops en intervisies. Zij ontwikkelde samen met Katrijn Van Acker het intervisiespel Ontwarde draad. Ze werkt deeltijds als draadcoach op de diagnosedienst van Tordale vzw.

 

5. Praatpocket : praten, begrijpen en begrepen worden

Praten is belangrijk, er zijn is belangrijker, elkaar begrijpen is het allerbelangrijkste.

Hoe begin je een gesprek met de cliënt? Hoe zeg je welke afspraak de cliënt heeft? Wat doe je als het gesprek vastloopt? Ben je zeker of de cliënt het gesprek heeft begrepen?

De praatpocket is een communicatietool op maat van elke cliënt. Ze is ontwikkeld vanuit de ergotherapie en logopedie van vzw Huize Tordale.

In deze workshop oefen je met de praatpocket de methodiek ‘ik voel, ik denk, ik praat, ik wil, ik doe, ik stop in een gesprek’, om een antwoord te geven op veel dagelijkse vragen.

Je krijgt inzicht in onder- en overprikkeling waarbij gedrag en gevoel elkaar beïnvloeden.

Begeleiding workshop
Logopedist Ann Cornelus en ergotherapeut Lien Van de Beek zijn deskundig in klare taal en hebben bijzondere aandacht en expertise voor autisme en gedrags- en emotionele problemen.

 

6. Gebruik van het kleurenprofiel bij een thuisbegeleidingsdienst

Thuisbegeleidingsdienst Start West-Vlaanderen gebruikt het kleurenprofiel om beeldvorming en advies voor ouders aan te bieden over de emotionele ontwikkeling van hun zoon of dochter. Het inschattingsproces aan de hand het kleurenprofiel wordt samen doorlopen met ouders en/of andere begeleiders. Aan de hand van kleurenkaarten werk je als ouder/begeleider actief mee.

In deze workshop leer je hoe de begeleidingsdienst daarbij te werk gaat. Hoe hanteren ze het kleurenprofiel? Hoe gaan ze aan de slag met de kleurenkaarten? Hoe interpreteren ze de kleurenkaarten? En hoe formuleren ze de gepaste adviezen?

Begeleiding workshop
Adel Gouwy, master in de Pedagogiek en Jana Degroote, master in de Klinische Psychologie en lid van de werkgroep natuurlijk netwerk zijn beiden actief als expert EO bij thuisbegeleidingsdienst Start West-Vlaanderen.

 

7. Inzicht in begeleidingsprofielen

Als begeleider sta jij elke dag klaar voor jouw cliënt., maar in deze workshop sta jij centraal. Je wordt je nog bewuster van je kwaliteiten als begeleider en de invloed ervan op jouw cliëntcontact.

Na een korte uitleg over de fases ga je samen met je collega ontdekken waar jouw kracht ligt als begeleider.

Iedere fase van de emotionele ontwikkeling vraagt om een ander begeleidersprofiel. Welk is jou op het lijf geschreven? Met reflectievragen kom je samen tot nieuwe inzichten en antwoorden.

Met voldoende inspiratie kunnen jullie de reis vervolgen naar de praktijk van alledag.

Begeleiding workshop
Floor Koreman
is orthopedagoog en werkt vanuit haar eigen praktijk Buitengewoon. Ze wordt regelmatig door het CCE (Nl.) gevraagd voor beeldvorming, advies en coaching in complexe hulpvragen in zorg en onderwijs.

 

8. Interactieve voorstelling van Spel vzw

Marlies Brepoels (muziektherapeut) en Thibaut Welkenhuyzen (dramatherapeut) van SPEL vzw nemen je op een interactieve manier mee in hun werking. SPEL is onder andere actief in scholen, waar ze met creatieve en ervaringsgerichte werkvormen inzetten op preventie, vroegsignalering en sociaal-emotioneel leren.

 

9. Demiclowns

Demiclowns is een jonge vzw met als opzet psychische zorg bieden aan personen met dementie en hun omgeving.

In deze workshop maak je kennis met de unieke visie en methodiek in het werken met personen met dementie. Je wordt uitgedaagd om op een andere manier naar de zorg te kijken, zodat jouw tank gevuld blijft.

Begeleiding workshop
Lara Debeuf, founding mother en coördinator van Demiclowns

 

10. Tolerantievenster en EMDR

Ons eigen arousal-niveau heeft invloed op ons werk en ons functioneren in het algemeen. In deze workshop bekijken we hoe je als begeleider en als team kan stilstaan bij je eigen 'raampje' (tolerantievenster). Wat kan je zelf doen? Wat kan je met het team doen? En wat als er nog meer nodig is?

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een revolutionaire en wetenschappelijk onderzochte methode om psychische klachten bij de wortel aan te pakken.

Mag en kan EMDR er ook zijn voor onszelf? Je verneemt hoe ze het binnen Observatie- en Behandelingscentrum Terwende-Espero aanpakken. De workshopgevers vertrekken vanuit hun basiskader: het neurosequentieel denkmodel (NMT) van Bruce Perry.

Begeleiding workshop
Eline Van Weddingen is hoofdbegeleidster en opgeleid in het NMT-denken van dr. Bruce Perry
Romina Cuadros Perez is teambegeleidster, trainer in het NMT-denken en EMDR-therapeute
 

11. Integratie van de kaders 'nieuwe autoriteit/geweldloos verzet en emotionele ontwikkeling' in de praktijk  (enkel in ronde 1)

In het psychiatrisch ziekenhuis Multiversum, afdeling Knoop, voor mensen met een verstandelijke beperking en psychische problemen of gedragsproblemen, werken ze al jaren met het kader van Dõsen rond emotionele ontwikkeling. De afgelopen jaren werd ook sterk ingezet op het kader van nieuwe autoriteit en geweldloos verzet van Haim Omer. Goedele Hoefnagels en Marleen Schryvers vertellen hoe ze beide kaders bundelden in een integratief model dat ze gebruiken als leidraad in hun werking.

Begeleiding workshop
Goedele Hoefnagels, orthopedagoog outreachteam dubbeldiagnose, SEN-SEO-trainer
Marleen Schryvers, coördinator outreachteam dubbeldiagnose

 

12. Teamvolutie
(enkel in ronde 1)

Kennismaking met TEAMvolutie om vanuit nog meer verbinding en kracht samen te werken.

Begeleiding workshop  
Dagmar Oversteyns is psychologe, ontwikkelaar van het JOUvolutie model en al meer dan 10 jaar trainer in emotionele ontwikkeling. Ze heeft tien jaar bij dienstencentrum Sint-Oda gewerkt. Sinds 2015 richtte ze het JOUvolutie Centrum op, in 2017 het EmotieTeam en sinds 2020 leidt ze mensen op tot JOUvolutie coach

 

13. Er zit een tijger in je Draad. De Draad als hechtingsregulatie tussen autoregulatie en zelfregulatie
(enkel in ronde 2)

Hechting is de centrale motor in emotionele en sociale ontwikkeling. Om emotioneel en sociaal goed te kunnen functioneren, heeft een mens een ‘draadje’ nodig dat de basis vormt voor groei en ontwikkeling en hem levenslang vasthoudt. Mensen hebben verbinding nodig om te kunnen ontwikkelen.

Problemen in de ontwikkeling van die draad hebben gevolgen in heel veel domeinen van het leven. In deze workshop staan we stil bij de verschillende vormen van ‘regulatie’.

Je krijgt zicht op de dynamiek van de cliënt en van de begeleider. Welke omweg kan de begeleider maken om de cliënt te helpen reguleren, en wat heeft de begeleider daarvoor nodig? Wat herken je bij jezelf als begeleider in hoe je omgaat met de kwetsbare plekjes in de draad van de cliënt? Wat zijn de competenties van de begeleider in de verschillende vormen van regulatie?

Begeleiding workshop
Gerrit Vignero is orthopedagoog in MFC Terbank te Heverlee, hij is docent aan de UCLL en ontwikkelde het model en de methode ‘de Draad’.

 

14. Begeleidervolutie: implementatie instrument
(enkel in ronde 2)

We bekijken met de deelnemers hoe het denkkader van BEGELEIDERvolutie al toegepast wordt in hun voorziening, en dat vanuit verschillende niveaus. We onderzoeken samen welke actiepunten daaruit verder kunnen voortkomen.

Begeleiding workshop
Dagmar Oversteyns is psychologe, ontwikkelaar van het JOUvolutie model en al meer dan 10 jaar trainer in emotionele ontwikkeling. Ze heeft tien jaar bij dienstencentrum Sint-Oda gewerkt. Sinds 2015 richtte ze het JOUvolutie Centrum op, in 2017 het EmotieTeam en sinds 2020 leidt ze mensen op tot JOUvolutie coach.

 

15. Breinkraker — In gesprek over methodische ondersteuning
(enkel in ronde 2)

Op basis van recente publicaties geven Sandra en Jolanda informatie over methodische ondersteuning ten behoeve van de emotionele ontwikkeling in het dagelijks werk als begeleider. Ze staan stil bij de verschillende middelen die daarvoor ter beschikking staan . Aan de hand van stellingen gaan de sprekers graag in gesprek met de deelnemers over wat goed werkt in de dagelijkse praktijk.

Begeleiding workshop

Drs. Jolanda Vonk is GZ-psycholoog/ orthopedagoog-generalist en seksuoloog. Ze is jarenlang werkzaam in zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Nu werkt zij als gedragsdeskundige en seksuoloog bij ORO in Helmond. Jolanda is daarnaast al vele jaren actief als zelfstandig trainer, supervisor en coach.

Drs. Sandra Zaal is NVO orthopedagoog-generalist, gz-psycholoog, seksuoloog NVVS i.o. bij Cordaan

 

 

 

Het voormiddagprogramma wordt volledig gestreamd en is dus identiek voor wie online of in Gent deelneemt..

In de namiddag zijn er twee workshoprondes. Enkele workshops worden gestreamd vanuit Gent, andere vinden volledig online plaats voor een beperkt aantal deelnemers.  

Het gaat om proevertjes, geen verdiepende kennis. Als deelnemer kan je achteraf aangeven welke thema’s je graag dieper verkend wilt zien de volgende periode.

De workshops voor de online editie

 

Breinkraker — Copernicaans, visionair of… onrespectvol?  

Ronde 1. Gestreamd vanuit Gent 

Clinici merken dat een aantal zaken in het ontwikkelingsdynamisch model steeds meer ‘wringen’: het denken in ‘aparte’ fasen, het vergelijken met ontwikkelingsleeftijden, het hanteren van het model als classificatie (‘hij zit in fase 2’), het koppelen van psychopathologie aan welbepaalde fasen. Kom deelnemen aan dit nog heel prille wroetwerk om emotionele ontwikkeling meer dynamisch en dimensioneel toe te passen. 

Begeleiding workshop
Dr. Filip Morisse
 en Prof. dr. Sarah De Pauw 
 

 

Innerlijke balans en veerkracht opbouwen met hartcoherentie

Ronde 1 en ronde 2. Gestreamd vanuit Gent. 

Hartcoherentie is een eenvoudige techniek waarbij je met je ademhaling rust en balans in je lichaam brengt. Een eenvoudige en dankbare manier om in het dagelijkse leven bij te tanken. Je voelt al snel dat de stress en overprikkeling afnemen en dat je opnieuw helder kan denken.  

Een training in hartcoherentie is wetenschappelijk onderbouwd en meetbaar. De methode wordt succesvol ingezet bij onder andere stress en burn-out, angsten, trauma en hyperventilatie – zowel preventief als curatief. 

Begeleiding workshop
Mathieu Devies 
is klinisch psycholoog/psychotherapeut en hartcoherentiecoach opgeleid door Louis Van Nieuland, auteur van ‘Blijven ademen’. 
 

 

Integratie van de kaders 'nieuwe autoriteit/geweldloos verzet' en 'emotionele ontwikkeling' in de praktijk.

Ronde 1. Gestreamd vanuit Gent 

In psychiatrisch ziekenhuis Multiversum, afdeling Knoop, voor mensen met een verstandelijke beperking en psychische problemen en/of gedragsproblemen, werken ze al jaren met het kader van Dõsen rond emotionele ontwikkeling. De afgelopen jaren werd ook sterk ingezet op het kader van nieuwe autoriteit en geweldloos verzet van Haim Omer. Ze bundelden beide kaders in een integratief model dat ze gebruiken als leidraad binnen hun werking. 

Begeleiding workshop
Goedele Hoefnagels
, orthopedagoog outreachteam dubbeldiagnose, SEN-SEO trainer 
Marleen Schryvers, coördinator outreachteam dubbeldiagnose 
 

 

Begeleidervolutie - methodiek 

Ronde 1 en 2. Online workshop, maximaal 25 deelnemers

Kennismaking methodiek BEGELEIDERvolutie

We zoomen met de deelnemers in op een van de methodieken binnen BEGELEIDERvolutie en zetten zo samen de eerste stappen in BEGELEIDERvolutie. 

Begeleiding workshop  
Soetkin Heylen is orthopedagoge bij Ave Regina, trainer in emotionele ontwikkeling, lid van het EmotieTeam en het JOUvolutie Team en is JOUvolutie coach. 
 

 

Mentemo: via spel samen reflecteren over wederzijdse emotionele beschikbaarheid 

Ronde 1 en 2. Online workshop, maximaal 25 deelnemers

In zijn boek 'Wederzijdse Emotionele Beschikbaarheid' bespreekt Erik De Belie uitvoerig vier begeleidersdimensies van wederzijdse emotionele beschikbaarheid.
MENTEMO is een spel dat tot doel heeft reflectie en dialoog over de rol van emotionele beschikbaarheid in het eigen agogisch handelen te ondersteunen. Vragen die betrekking hebben op sensitieve responsiviteit, structureren (houvast bieden), niet-intrusiviteit (ruimte laten) en niet-vijandigheid (mildheid) in de omgang met cliënten, maar ook vragen gericht op regulatie van de eigen stress van de begeleider, zijn mentalisatievermogen, zijn veerkracht, … komen daarbij aan bod. 

Het digitale spelbord leunt heel sterk aan bij de originele versie. In deze workshop krijg je een korte schets van de essentie van wederzijdse emotionele beschikbaarheid, waarna we kennismaken met het spel… gewoon door het effectief te spelen.

Begeleiding workshop 
Dirk Wille 
werkte respectievelijk als woonbegeleider en als orthopedagoog in verschillende voorzieningen voor personen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Hij verdiepte zich gaandeweg in vraagstukken rond moeilijk verstaanbaar en (dus) moeilijk begeleidbaar gedrag. Hij deed in dat kader ook een aantal opdrachten voor het CCE Zuid-Holland/Zeeland.  
Momenteel is hij docent in de opleiding Graduaat Orthopedagogie aan de Arteveldehogeschool.

 

De relatie is de weg. Waakzaam zorgen is verbinden en begrenzen

Ronde 1 en 2. Online workshop, maximaal 15 deelnemers

Wat als mensen zichzelf en of anderen schade toebrengen? Wat als dialoog te weinig oplevert of niet mogelijk is? Wat als bezorgdheid blijft en een gevoel van machteloosheid toeneemt?  

In deze workshop presenteren we een denkkader en enkele concrete technieken, ingebed in diverse praktijken. We besteden aandacht aan achterliggende overtuigingen en houding. Techniek wordt werkzaam als we ze aanpassen aan onszelf, de specifieke context en onze cliënt(en).  

Een houvast in denken en comfortabel handelen kan helpend zijn om te kunnen blijven reageren vanuit kracht. Zeker wanneer we dat doen vanuit een ondersteunend en gedeeld teamverhaal met aandacht voor de individuele noden van elke professional.   

Begeleiding workshop
Sven Bussens 
heeft twintig jaar klinische praktijkervaring in het werken met kinderen, jongeren, ouders, leerkrachten en andere betrokken actoren. Relaties en gedrag staan hier steeds centraal. Sven is ook actief als stagebegeleider en lesgever voor de opleidingsonderdelen ‘Gezinsondersteuning’ en ‘Coachen’ aan Hogeschool Gent, Faculteit Mens en Welzijn. Voorts is hij als directeur, medeoprichter en hoofdopleider verbonden aan het Oplossingsgericht Centrum. Hij combineert het geven van workshops, opleidingen, supervisies, intervisies, trajecten op maat en trainingen met eigen praktijken, internationaal. Sven is intensief opgeleid in het oplossingsgerichte metamodel en de opvoedingsconcepten ‘nieuwe autoriteit’ en ‘geweldloos verzet’. 

 

Er zit een tijger in je Draad. De Draad als hechtingsregulatie tussen autoregulatie en zelfregulatie  

Ronde 2. Gestreamd vanuit Gent 

Hechting is de centrale motor in emotionele en sociale ontwikkeling. Om emotioneel en sociaal goed te kunnen functioneren, heeft een mens een ‘draadje’ nodig dat de basis vormt voor groei en ontwikkeling en hem levenslang vasthoudt. Mensen hebben verbinding nodig om te kunnen ontwikkelen.  

Problemen in de ontwikkeling van die draad hebben gevolgen in heel veel domeinen van het leven. In deze workshop staan we stil bij de verschillende vormen van ‘regulatie’.  

Je krijgt zicht op de dynamiek van de cliënt en van de begeleider. Welke omweg kan de begeleider maken om de cliënt te helpen reguleren, en wat heeft de begeleider daarvoor nodig? Wat herken je bij jezelf als begeleider in hoe je omgaat met de kwetsbare plekjes in de draad van de cliënt? Wat zijn de competenties van de begeleider in de verschillende vormen van regulatie?  

Begeleiding workshop 
Gerrit Vignero
 is orthopedagoog in MFC Terbank te Heverlee, hij is docent aan de UCLL en ontwikkelde het model en de methode ‘de Draad’. 

 

Begeleidervolutie: implementatie instrument

Ronde 2. Gestreamd vanuit Gent 

We bekijken met de deelnemers hoe het denkkader van BEGELEIDERvolutie al toegepast wordt in hun voorziening, en dat vanuit verschillende niveaus. We onderzoeken samen welke actiepunten daaruit verder kunnen voortkomen.

Begeleiding workshop  

Dagmar Oversteyns is psychologe, ontwikkelaar van het JOUvolutie model en al meer dan 10 jaar trainer in emotionele ontwikkeling. Ze heeft tien jaar bij dienstencentrum Sint-Oda gewerkt. Sinds 2015 richtte ze het JOUvolutie Centrum op, in 2017 het EmotieTeam en sinds 2020 leidt ze mensen op tot JOUvolutie coach.

 

Breinkraker- In gesprek over methodische ondersteuning 

Ronde 2: Streaming van live workshop 

Behandeling en therapie in relatie tot emotionele ontwikkeling: in haar recent uitgekomen boek wijdt Jolanda Vonk er een hoofdstuk aan. 

Drs. Jolanda Vonk is GZ-psycholoog/ orthopedagoog-generalist en seksuoloog. Ze is jarenlang werkzaam in zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Nu werkt zij als gedragsdeskundige en seksuoloog bij ORO in Helmond. Jolanda is daarnaast al vele jaren actief als zelfstandig trainer, supervisor en coach. 

 

HIERONDER SCHRIJF JE JE IN VOOR HET ONLINE SYMPOSIUM. 

Liever ter plekke deelnemen in Gent? Ga naar het tabblad 'Inschrijven voor het symposium in Gent'.

HIERONDER SCHRIJF JE JE IN VOOR HET LIVE GEBEUREN IN GENT. 

Liever deelnemen aan de online editie? Ga naar het tabblad 'inschrijven voor het online symposium'.