25 februari 2021
Online

Studiedag: Van discretie tot gepast sociaal werk

stenen

In deze studiedag zetten we de schijnwerper op discretie als onderliggende waarde voor de sociale professional om tot gepast handelen te kunnen komen.  

Als sociale professional werk je discreet, in een poging om je doelstellingen te realiseren. De waarde discretie hebben we allemaal gemeen, ongeacht sector of opdracht. Zowel de beroepsgeheimdragers als de discretieplichtigen bewegen zich bij voorkeur terughoudend in de privésfeer van hun cliënten, gasten, klanten. Net door je discretie verdien je vertrouwen van je doelgroep. Als je cliënt, buurtbewoner, jongere, leefloontrekker … je eenmaal vertrouwt, kan je samen stappen vooruit zetten, zelfs al heb je een bijkomende controleopdracht. 

De studiedag komt er in aanloop naar de tweede sociaalwerkconferentie van 2022, meer bepaald in de regionale en Vlaamse lijn 'Sterk Sociaal Werk: werken in en met vertrouwen'.

Het is een initiatief van SAM samen met de drie hogescholen uit de Antwerpse regio en Sociaal.net, en in samenwerking met het Regionaal Sterk Sociaal Werk provincie Antwerpen. 

Op het programma 

  • Michel Tirions van AP hogeschool en Veerle Van Gestel van KdG hogeschool geven de aftrap om stipt halftien. 

  • Heel wat krachtlijnen van ‘sterk sociaal werk’ verwijzen nadrukkelijk naar de werkrelatie die de sociale professional aangaat met de doelgroep. Cis Dewaele, stafmedewerker bij SAM, verbindt deze krachtlijnen met de praktijk van straathoekwerk en outreachend sociaal werk. 

  • Daniël Janssens, filosoof van Thomas More hogeschool licht ons toe waarom we een ‘steentje in onze schoen’ nodig hebben in onze job als sociaal werker. (“Der zit een steentje in m'n schoen, maar kzien der al gewend aan / 'T Is daardoor da'k 't gevoel heb da'k besta” - Brihang)  

Annemie Van Looveren en Kris Stas, beiden van SAM, voeren vervolgens een gesprek met de twee inleiders en met: 

  • Karima Raddahi van Jes Antwerpen, vrijwilligersondersteuner en projectmedewerker 

  • Ward Christens, straathoekwerker/vindplaatsgerichte jeugdwerker voor Vagevuur Open Jeugdwerk vzw in Lokeren 

  • Askje Van Elsen, docent en praktijklector binnen de opleiding verpleegkunde; Intern vertrouwenspersoon psychosociale aspecten voor heel Karel de Grote Hogeschool. 

Aansluitend is er plaats voor jouw vragen en bemerkingen voor het panel.  

     logo AP           kdglogo sociaal.net       logo thomas more      SSW

 

(Foto Zdenek Machácek, Unsplash) 

Voor wie

Sociale professionals met discretieplicht en/of beroepsgeheim. Ook voor studenten sociaal werk. 

Wanneer

Donderdag 25 februari 2021
9.30 - 12.30 uur

Waar

Online

De link naar het online platform ontvang je na inschrijving.

Prijs 

20 euro

gratis voor studenten.

Inschrijven kan tot en met 22 februari 2021

Contact

Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met kris.stas@samvzw.be

Voor praktische vragen kan je contact opnemen met activiteiten@samvzw.be