04 oktober 2022
Brussel

Praktijkkader Participatie SAAMO

Participatief werken is een van de bouwstenen van SAAMO om mensen te versterken. We situeren het begrip ‘participatie’ en verkennen de verschillende invullingen. Je krijgt handvatten om in de praktijk participatief te werken volgens de ‘viervelden-benadering’. 

Elementen die in beeld komen zijn:  

  • de doelgroep bereiken en leren kennen

  • een aantrekkelijk en toegankelijk aanbod  

  • de brede waaier van participatiekansen en -mogelijkheden  

  • de ondersteuning bij het opnemen van die kansen. 

Met oefeningen en reflectiemomenten toetsen we de theorie aan de praktijk. 

VOOR WIE

Medewerkers SAAMO

WANNEER

4, 11 en 18 oktober van 9.30 tot 16.30 uur

WAAR

Aromagebouw, zaal Mimosa

Vooruitgangstraat 323, 1030 Schaarbeek

WAT KOST HET

210 Euro

Ingeschreven, maar kan je toch niet deelnemen? Check onze annuleringsvoorwaarden.
Factuur- en annuleringsvoorwaarden | samvzw

AANTAL DEELNEMERS

Minimaal 15 deelnemers. Maximaal 20 deelnemers.

CONTACT

Voor inhoudelijke vragen: floris.goethals@samvzw.be

Voor algemene vragen: activiteiten@samvzw.be

CORONAVEILIGHEID

SAM zorgt voor coronaveilige omstandigheden bij al zijn activiteiten: ventilatie, CO2-meters, en mogelijkheid om afstand te houden in voldoende grote lokalen. We volgen ook de geldende maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus.  

Wat als de activiteit toch niet kan doorgaan wegens nieuwe coronamaatregelen? Dan organiseren we de activiteit online, of we stellen ze uit naar een latere datum. De annulatievoorwaarden voor onze leeractiviteiten blijven verder van kracht.