02 februari 2021
Online

Praktijkkader Beleidsbeïnvloeding

vensters

Beleidsbeïnvloeding is een langdurig proces dat uiteindelijk moet leiden tot probleemoplossing en structurele verandering. Maar hoe begin je eraan? Wat komt er allemaal bij kijken? Welke concrete acties kan je opzetten? 

Je maakt kennis met de vijf fasen in het proces van beleidsbeïnvloeding: van de opmaak van een dossier op basis van een gedegen analyse, over heldere doelen en een afgewogen strategie, tot opbouw en inzet van macht en concrete interventies. We bekijken welke rollen je als werker kan opnemen en hoe je de doelgroep daarbij kan betrekken. 

Met oefeningen en reflectiemomenten toetsen we de theorie aan de praktijk. 

Begeleiders 

Lies Beunens en Katleen Vanlerberghe 

SAM, steunpunt Mens en Samenleving 

Voor wie

Medewerkers Samenlevingsopbouw 

Wanneer

Dinsdagen 2, 9 en vrijdag 26 februari 2021

van 9.30 tot 15.30 uur 

Waar

Online via zoom.

Wat kost het

180 euro

Inschrijven kan tot en met 8 januari. 

Contact

Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met katleen.vanlerberghe@samvzw.be of lies.beunens@samvzw.be

Voor praktische vragen kan je contact opnemen met  activiteiten@samvzw.be