29 september 2022
Gent

Openingslezing: Postgraduaat politisering in het sociaal werk

We nodigen je uit voor de Academische opening van het postgraduaat ‘Politisering in het sociaal  werk’, een samenwerking tussen de opleidingen Sociaal werk van Howest, HOGENT, UGent en de Arteveldehogeschool, met ondersteuning van de Associatie UGent en met medewerking van SAM, steunpunt Mens en Samenleving. 

Programma: 

Welkom en situering van het postgraduaat 

Bart Van Bouchaute (coördinator ontwikkelteam, Arteveldehogeschool) 

Betekenis van het postgraduaat voor praktijkwerkers én docenten  

Luc De Droogh (HOGENT) en Andy De Brabander (Howest) gaan in gesprek met deelnemers: 

  • Peter Béatse (directeur Lejo vzw) 
  • Inge Demol (directeur Steunpunt Adoptie vzw en a-Buddy)  
  • Geert Verdonck (maatschappelijk assistent OCMW) 
  • Isabel Ostyn (docent opleiding sociaal werk Howest) 

Openingslezing: Moeten we sociaal werkers leren om te politiseren?  

In zijn openingslezing gaat Jeroen Gradener in op de manier waarop studenten leren politiseren in de Hogeschool van Amsterdam. Hij reflecteert over de uitgangspunten bij dit leerproces. Hij neemt stelling in over enkele twistpunten die het Nederlandse (en Vlaamse?) debat beheersen zoals: 

  • ‘niet alle sociaal werkers moeten politiseren’ 

  • ‘politiseren vraagt te veel van sociaal werkers die het al druk hebben’ 

  • ‘de werkgevers zitten niet te wachten op activisten maar op vaardige professionals’ 

Jeroen Gradener is Hoofddocent Sociaal Werk bij de Bachelor en Master Social Work aan de Hogeschool van Amsterdam. Daar richt hij zich op de combinatie van onderwijs en onderzoek over politisering en democratisering in het sociaal werk, met bijzondere aandacht voor samenlevingsopbouw. In 2016 is hij gepromoveerd op legitimering in opbouwwerkpraktijken.  

Reflectie en discussie  

Rudi Roose (ontwikkelteam, Vakgroep Sociaal werk en Sociale Pedagogiek UGent) geeft enkele reflecties en modereert de vragen en discussie met de zaal. 

Receptie  

Deelname is gratis mits inschrijving via Arteveldehogeschool Events - Academische opening Postgraduaat politisering in het sociaal werk