08 oktober 2021
Gent

Omgaan met mensen met een psychische of psychiatrische problematiek op de dienst budget- en schuldhulpverlening

man

Deze opleiding van één dag laat je kennismaken met enkele belangrijke principes voor de omgang met mensen met een psychische of psychiatrische problematiek.  

De lesgevers vertrekken vanuit een begrijpelijk en toegankelijk kader voor psychische en psychiatrische problemen: de ‘balkanmetafoor’.  

Ze leggen meteen een link met het (kunnen) omgaan met financiën en de noodzaak aan budget- en schuldhulpverlening. Voor sommige mensen met een psychische kwetsbaarheid is een collectieve schuldenregeling of bewindvoering zelfs de enige oplossing. 

In deze opleiding krijg je een aantal handvatten om om te gaan met mensen met een psychische of psychiatrische problematiek. De inhoud is afgestemd op de werkcontext van budget-en schuldhulpverleners.  

De lesgevers vertrekken vanuit een theoretisch kader, maar gaan interactief aan de slag met de deelnemers en laten verschillende casussen aan bod komen. Je krijgt praktische tips mee om als schuldhulpverlener om te gaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid. 

Begeleiders

Gerrit Vanhee is teamleider van het 'Mobiel team langdurige zorg' bij het Netwerk Kwadraat in Roeselare. 

Johan Mestdagh is (praktijk)lector aan de opleiding verpleegkunde van de hogeschool VIVES (Kortrijk). Hij is psychiatrisch verpleegkundige en heeft een master beheer en beleid in de gezondheidszorg. 

Voor wie

Deze thematische opleiding is (in de eerste plaats) bedoeld voor de maatschappelijk werkers en juristen, actief binnen de erkende instellingen voor schuldbemiddeling in Vlaanderen (OCMW’s en CAW’s) en voor andere geïnteresseerden. 

Datum 

Vrijdag 8 oktober 2021  

van 9.30 tot 16.30 uur  

Locatie 

Clemenspoort, Gent

Prijs 

130 euro 

Contact

Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met tanne.somers@samvzw.be

Voor praktische vragen kan je contact opnemen met activiteiten@samvzw.be

Je ontvangt onmiddellijk na je inschrijving een bevestigingsmail. Ontvang je deze niet en vind je hem ook niet terug in je spamberichten, contacteer ons dan zo snel mogelijk op activiteiten@samvzw.be.