12 oktober 2022
Online

Omgaan met moeilijk begrijpbaar gedrag in de jeugdhulp

Grafisch beeld van iemand met vraagteken voor het hoofd

Zijn deze zaken voor jou als begeleider of medewerker in de jeugdhulp ook herkenbaar? 

  • Kinderen of jongeren die zeggen dat ze iets zullen doen, maar het niet doen.  

  • Kinderen of jongeren die niet willen meewerken.  

  • Die zich niet aan regels of afspraken houden. 

  • Die sorry zeggen en het vervolgens opnieuw hetzelfde doen 

  • Of die eerst je begeleiding claimen en daarna afhaken.  

Het gedrag van sommige kinderen en jongeren lijkt soms moeilijk te begrijpen. Een deel van hen zijn kwetsbare mensen, sommigen met een (vermoeden van) verstandelijke handicap of met complexe zorgvragen. 

Als begeleider of medewerker in de jeugdhulp ga je hen vaak over- óf onderschatten. Hoe bied je deze jongeren gepaste ondersteuning? Hoe benader je hen op de gepaste manier?  

‘Emotionele ontwikkeling’ is daarbij een sleutelbegrip. Deze kinderen en jongeren hebben één ding gemeen: een aantal aspecten van hun ontwikkeling is niet in evenwicht. Dat maakt hen (vooral) emotioneel kwetsbaar. Ze hebben psychische problemen of vertonen moeilijk te begrijpen gedrag.  

Met het denkkader rond emotionele ontwikkeling leer je deze kinderen en jongeren op de voor hen gepaste manier aanspreken. Ze voelen zich daardoor veiliger en kunnen groeikansen beter grijpen. 

Deze workshop biedt jou, als begeleider en praktijkwerker, inzicht in het kader Emotionele Ontwikkeling. Het gaat om een algemene brede kennismaking met deze benadering.  

Begeleiders

Annelien Smeets en Soetkin Heylen 

 

(Foto Anemone123 via Pixabay) 

VOOR WIE

Begeleiders of medewerkers in de jeugdhulp 

WANNEER

12 oktober 2022 

Van 9.00 tot 12.00 uur.

WAAR

Online via Zoom

WAT KOST HET

10 euro

CONTACT

Voor inhoudelijke vragen: cindy.stevelinck@samvzw.be

Voor algemene vragen: activiteiten@samvzw.be

FACTURATIE- EN ANNULATIEVOORWAARDEN

De factuur- en annuleringsvoorwaarden voor onze leeractiviteiten zijn van kracht.

Mooi, je hebt interesse!

HEB JE DE JUISTE FACTURATIEGEGEVENS BIJ DE HAND?

Onmiddellijk na inschrijving ontvang je een factuur. 0p basis van de info die jij ingeeft.
Vermijd administratieve kosten voor wijzigingen aan die factuur (10 euro) en check eerst even bij jouw organisatie
- op welke naam de factuur moet staan
- wat het ondernemingsnummer is
- of op de factuur een bestelbonnummer moet staan.