09 mei 2023
Online

Omgaan met moeilijk begrijpbaar gedrag in de forensische zorg

Iemand houdt een vraagteken voor het gezicht

Mensen die zeggen dat ze iets zullen doen, maar het niet doen.  
Cliënten die niet willen meewerken. Die zich niet aan regels of afspraken houden.
Of die eerst begeleiding claimen en dan afhaken.  Agressie.
Het gedrag van mensen lijkt soms moeilijk te begrijpen.
Vaak gaat het om kwetsbare mensen met een (vermoeden van verstandelijke) beperking en een complexe zorgvraag.

Vaak gaan hulpverleners of sociaal werkers hen over- of onderschatten. 
Hoe bied je deze mensen gepaste ondersteuning? Hoe benader je mensen op een gepast niveau?   

‘Emotionele ontwikkeling’ is daarbij een sleutelbegrip. Deze mensen hebben immers één ding gemeen: een aantal aspecten van hun ontwikkeling is niet in evenwicht. Dat maakt hen (vooral) emotioneel kwetsbaar. Ze hebben psychische problemen of vertonen moeilijk te begrijpen gedrag.   
Met het denkkader rond emotionele ontwikkeling kan je je cliënt aanspreken op een niveau dat bij hem/haar past. En krijg je meer inzicht in de behoefte die achter gedrag schuilgaat. De cliënt voelt zich veiliger en kan groeikansen beter grijpen.     

Deze workshop biedt jou als sociale professional inzicht in het kader Emotionele Ontwikkeling.  Het gaat om een algemene brede kennismaking met deze benadering.

Begeleiding

Christof Van de Putte

 

(Foto Anemone123 via Pixabay) 

VOOR WIE

Voor alle sociale professionals actief in een forensische zorgcontext.

WANNEER

9 mei 2023 

van 9 tot 12 uur

WAAR

Online via Zoom

WAT KOST HET

10 euro

CONTACT

Voor inhoudelijke vragen: cindy.stevelinck@samvzw.be

Voor algemene vragen: activiteiten@samvzw.be

FACTURATIE- EN ANNULATIEVOORWAARDEN

De factuur- en annuleringsvoorwaarden voor onze leeractiviteiten zijn van kracht.

Onmiddellijk na inschrijving ontvang je een factuur. Op basis van de info die jij ingeeft.

Vermijd administratieve kosten voor wijzigingen aan die factuur (10 euro).
Check daarom volgende zaken eerst bij jouw organisatie:

  • Op welke naam moet de factuur staan?
  • Wat is het ondernemingsnummer?
  • Moet er een bestelbonnummer vermeld worden?

E-factuur nodig?

We verzenden de facturen als pdf.
Wil jouw organisatie alleen e-facturen? Vul dan als ‘kortingscode’ E-FACTUUR in. We hebben dan ook je bestelbonnummer of referentie nodig.  Bij wijzigingen aan de factuur (naam, ondernemingsnummer, bestelbonnummer, ...) rekenen we een administratieve kost (10 euro) aan.