24 maart 2023
Antwerpen

Mens zoekt vertrouwen

figuurtjes 'vertrouwen'

Studiedag

Vertrouwen is belangrijk in alle vormen van sociaal werk, maar staat vaak onder druk. Tijdens deze studiedag nemen we het belang van vertrouwen onder de loep: voor de mens (onze cliënt), de sociale professional en het sociaal werk.

 

Waarover gaat het?

Vertrouwen hebben in onze medemens is een universele behoefte, zeker wanneer we ons kwetsbaar voelen. ‘Zorgbehoevende cliënten’ zijn gewone mensen die in hun unieke fragiliteit op zoek gaan naar bakens van vertrouwen.

Mensen vragen zich bijvoorbeeld af: 
Wat doet de OCMW-medewerkster met de info die ik haar toevertrouw?
Delen jeugdwerkers informatie over mijn privéleven met elkaar?
Gaat de sociaal werker informatie doorspelen aan de politie?
Wie kijkt mijn persoonlijke dossier in?
Worden mijn ouders over alles ingelicht als ik in een voorziening woon?

Zulke vragen raken aan de positie die een sociale professional inneemt in de samenleving. Wat stelt een zogenaamde vertrouwensrelatie eigenlijk voor? Zijn sociale professionals bewakers van vertrouwen of wordt vertrouwen meer en meer geschonden? Wat betekent vertrouwen in tijden van toenemende samenwerking en digitalisering?

Sociale professionals worstelen vaak met die vragen. Kan ik mijn opdracht nog waarmaken als ik niet kan werken in vertrouwen?

Tijdens de studiedag ‘Mens zoekt vertrouwen’ wikken en wegen we dit begrip. Praktijkwerkers exploreren het thema samen met studenten sociaal werk van Karel de Grote Hogeschool, AP Hogeschool  en Thomas More hogeschool.

 

Programma

 • De blik van ervaringsdeskundigen. Wat denken zij over het belang van vertrouwen in hun contact met sociale professionals? Hoe schatten ze de betrouwbaarheid in van hun sociale professional?
  ​​​​​​​We luisteren en kijken naar een lied dat ervaringsdeskundigen schreven: een lied dat ons doet beseffen hoe belangrijk vertrouwen is.
 • ‘Vertrouwen’: wat is dat dan? Met een ethicus maken we een denkoefening over kwetsbaarheid en vertrouwen: "Ik vertrouw je" is geen gratuite uitspraak in het sociaal werk. Wat betekent het om iemand te vertrouwen? Waar liggen de valkuilen? Waarom is een ethische houding daarbij belangrijk?
 • Vertrouwen in jeugdwerk en hulpverlening. Een sociaal werker met ruim twintig jaar ervaring kijkt naar vertrouwen in jeugdwerk en hulpverlening: hoe ziet ze dat evolueren? Zij gaat in gesprek met een sociale professional die sekswerkers ondersteunt. Vertrouwen is een heel belangrijk item voor mensen die hun beroep zorgvuldig willen beschermen.
 • Vertrouwen op het werk. Een vertrouwenspersoon voor personeel gaat in gesprek met een vakbondssecretaris: beiden geven ons een inkijk in belang van vertrouwen in de werkcontext.
 • Vertrouwen in het buurtwerk. Hoe bewaar je het evenwicht tussen het vertrouwen van een individu in buurtwerk en het vertrouwen van de groep? Er ontstaat nogal eens spanning op dat evenwicht. Hoe hanteer je dat als opbouwwerker?
 • Vertrouwen in onze stiel. In enkele slotbeschouwingen geven we vertrouwen in de stiel van de sociale professional de plaats die het verdient!

Deze studiedag is een organisatie van SAM, i.s.m. Karel de Grote Hogeschool, Artesis Plantijn HogeschoolThomas More Hogeschool en Sociaal.Net.

De studiedag kadert in Sterk Sociaal Werk, de Vlaamse lijn Werken in en met Vertrouwen.

 

Logo's organisatoren

 

 

 

VOOR WIE

 • voor iedereen die professioneel actief is in het brede werkveld van het sociaal werk.
 • voor studenten.

WANNEER

Vrijdag 24 maart 2023.

Van 9.30 tot 13 uur, met aansluitend een netwerkmoment om bij te praten bij een broodje.

Onthaal vanaf 9 uur.

WAAR

Karel de Grote Hogeschool, Aula Parein
Brusselstraat 45
2018 Antwerpen

WAT KOST HET

 • Voor studenten: gratis
 • Voor praktijkwerkers: 40 euro, inclusief broodjesmaaltijd.

Inschrijven is noodzakelijk en kan tot 15 maart.

Ingeschreven, maar kan je toch niet deelnemen? Check onze annuleringsvoorwaarden.
Factuur- en annuleringsvoorwaarden | samvzw

CONTACT

Voor inhoudelijke vragen: kris.stas@samvzw.be

Voor algemene vragen: activiteiten@samvzw.be

Heb je de juiste facturatiegegevens bij de hand?

Onmiddellijk na inschrijving ontvang je een factuur. Op basis van de info die jij ingeeft. Vermijd administratieve kosten voor wijzigingen aan die factuur (10 euro).
Check daarom volgende zaken eerst bij jouw organisatie:

 • Op welke naam moet de factuur staan?
 • Wat is het ondernemingsnummer?
 • Moet er een bestelbonnummer vermeld worden?

Je ontvangt onmiddellijk na de inschrijving een bevestigingsmail.
Niet ontvangen? Check je ongewenste mails en/of spam. Alle communicatie over de studiedag verloopt via mail.
Niets te vinden? Contacteer ons: activiteiten@samvzw.be.

Lukt het inschrijven niet? 
Accepteer eerst de cookies onderaan de pagina (bij Beheer cookies). Zo voorkom je technische problemen met het formulier. Na afloop mag je de cookies gerust weer uitschakelen.
Of schrijf je in via deze link: Mens zoekt vertrouwen - studenten - SAM, steunpunt Mens en Samenleving (samvzw.be)