21 mei 2021
Online

Masterclass met Geert Bettinger

Het expertisenetwerk emotionele ontwikkeling nodigt Geert Bettinger uit voor een masterclass waarin hij ons meeneemt in zijn kijk op veiligheid. Deze masterclass bestaat uit twee delen.

Deel 1 Probleemgedrag : wat is het en waarom is het niet altijd goed het weg te nemen?

Binnen de vele woonvormen waar mensen met een verstandelijke beperking wonen komt het begrip ‘probleemgedrag’ of ‘onbegrepen gedrag’ veel voor. Het houdt ons, professionals, regelmatig bezig. Op verzoek van de vaste begeleiders ‘op de werkvloer’ worden we dan ingeschakeld om dit probleemgedrag te doen verminderen of in zijn geheel weg te nemen. Dan wordt het tenminste voor iedereen weer leefbaar en handelbaar. In het eerste deel van de masterclass gaan we dieper in op dit begrip.

De vraag die Geert Bettinger deelnemers alvast ter overdenking meegeeft is: waarom is het niet altijd goed om probleemgedrag weg te nemen?

We gaan er samen in het tweede deel verder op in.

Deel 2 Hoe kunnen we als sociale professional veiligheid en houvast bieden aan onze cliënten?

Wij zijn, meestal onbewust, de hele dag bezig onze lichamelijke, sociale en emotionele veiligheid te organiseren.

Dat is voor mensen met een verstandelijke beperking uiteraard niet anders. Alleen heeft menige bewoner minder mogelijkheden om zijn of haar onveiligheid om te zetten naar veiligheid. Zij zijn daarbij nogal eens afhankelijk van ons, de professionals.

Het tweede deel van deze middag gaat over deze zoektocht naar veiligheid en de hulp die o.a. gedragskundigen, begeleiders en andere medewerkers daarbij kunnen bieden. Hoe kunnen we mensen, die vaak zeer zorgafhankelijk zijn toch enig houvast geven in hun dagelijkse situatie?

Deels door theorie, maar vooral door het uitwisselen van uw dagelijkse praktijk gaan we samen deze zoektocht tot een zinvol einde proberen te brengen.

Over de lesgever

Geert Bettinger (1952) is auteur van het boek ‘Door stil te staan kom je verder’.

Hij is trainer, coach van teams binnen zorg- en welzijnsinstellingen, hij leert professionals anders te kijken naar ‘probleemgedrag’. Hij stimuleert hen daarbij om te reflecteren over hun aandeel in hulpverleningssituaties.

Hij is medewerker bij het Centrum voor Consultatie en Expertise CCE (Nederland). Daarnaast verzorgt hij masterclasses in binnen- en buitenland.

Voorheen was hij werkzaam als: docent en zorgcoördinator aan een opleiding voor zorg en welzijn, zelfstandig gevestigd hulpverlener voor slachtoffers van seksueel misbruik, maatschappelijk werker bij ouderen en gezinnen en verpleegkundige bij kinderen met een verstandelijke beperking.

Voor wie

Voor iedereen die een andere kijk wil krijgen op probleemgedrag, veiligheid en houvast. 

Wanneer

Op vrijdag 21 mei van 13u tot 16u. 

Waar

Achter je PC, de webinar wordt gestreamd. Je zal tijdig de nodige gegevens ontvangen. 

Hoeveel kost het

20€

Voor "de vrienden van SEN-SEO" is er een korting voorzien, dit is enkel voor wie actief meewerkt aan praktijkonderzoeken en sporen, trainers,…

contact

Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met cindy.stevelinck@samvzw.be

Voor praktische vragen kan je contact opnemen met activiteiten@samvzw.be