15 november 2022
Limburg

Lerend netwerk praktijkwerkers GBO

Samenwerken aan de onthaalopdracht van het samenwerkingsverband GBO: wat betekent dat voor jouw praktijk? Tijdens vijf voormiddagen in 2022-2023 verdiep je je samen met andere Limburgse praktijkwerkers GBO (uit de kernactoren: CAW, OCMW en DMW) over de manier waarop de onthaalopdracht in het samenwerkingsverband vorm krijgt. 

Je wil in je organisatie de onthaalopdracht van het samenwerkingsverband  GBO waarmaken, maar je staat voor een aantal uitdagingen. Bij SAM willen we zicht krijgen op die praktijkontwikkeling: wat zijn de knelpunten, wat ontbreekt er nog om het concept GBO om te zetten naar jouw praktijk? Expertisedeling willen we zoveel mogelijk faciliteren.  Op die manier stimuleren we het leren van elkaar: kennis kan zo worden omgezet naar de praktijk van de samenwerkingsverbanden.  

Met dat doel organiseren we een lerend netwerk voor praktijkwerkers uit de samenwerkingsverbanden GBO in de provincie Limburg. Het lerend netwerk komt in 2022-2023 vijf keer samen. 

Hoe ziet het programma eruit?  

Tijdens de eerste sessie staan we stil bij het conceptueel kader GBO. Je maakt kennis met je mede-praktijkwerkers, en we horen welke leernoden er leven rond de onthaalopdracht van het samenwerkingsverband GBO.  

Op basis daarvan maken we samen een planning. In dit lerend netwerk gaan we dus aan de slag op basis van de noden en behoeften van de deelnemers. 

Heb je  zin  om uit te wisselen en expertise te delen met je mede-praktijkwerkers? Sta je open om van andere praktijkwerkers te leren? Heb je een beeld van wat GBO binnen jouw samenwerkingsverband betekent, maar heb je  nood aan verdieping naar de praktijk? Schrijf je dan in voor dit lerend netwerk.  

VOOR WIE

Je bent praktijkwerker bij een van de kernactoren (DMW, OCMW en CAW) in de provincie Limburg Je werkt mee aan de onthaalopdracht in jouw samenwerkingsverband GBO.  

We streven naar een mix van de verschillende kernactoren

WANNEER

Dinsdag 15/11/2022
Donderdag 26/01/2023 
Dinsdag 7/03/2023 
Donderdag 27/04/2023
Donderdag 8/06/2023

Telkens van 9.30 uur tot 13.30 uur. 

WAAR

15/11: CC Hasselt – zaal 4: Kunstlaan 5 – 3500 Hasselt

WAT KOST HET

Gratis, maar je moet je wel registreren. 

AANTAL DEELNEMERS

Minimaal 15 deelnemers. Maximaal 40 deelnemers.

CONTACT

Voor inhoudelijke vragen: Lifa.Oualdchaib@samvzw.be

Voor praktische vragen: activiteiten@samvzw.be 

CORONAVEILIGHEID

SAM zorgt voor coronaveilige omstandigheden bij al zijn activiteiten: ventilatie, CO2-meters, en mogelijkheid om afstand te houden in voldoende grote lokalen. We volgen ook de geldende maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus.  

Wat als de activiteit toch niet kan doorgaan wegens nieuwe coronamaatregelen? Dan organiseren we de activiteit online, of we stellen ze uit naar een latere datum. De annulatievoorwaarden voor onze leeractiviteiten blijven verder van kracht.