25 mei 2021
Antwerpen en Online

Lerend netwerk: Onlinehulp in Geïntegreerd Breed Onthaal

Is jouw organisatie partner in een geïntegreerd breed onthaal (GBO)? Dan weet je al dat ‘het hulp- en dienstverleningsaanbod verkennen en op elkaar afstemmen’ een grote uitdaging is. Nog groter is die uitdaging voor het digitale hulp- en dienstverleningsaanbod. Tegelijkertijd zitten juist dáárin ook heel wat opportuniteiten om te ‘integreren’.
Daarop willen we inzetten in dit lerend netwerk van GBO-medewerkers. 

Uitdagingen voor onlinehulp in een GBO 

Wat zijn die uitdagingen voor onlinehulp in een GBO dan?  

Alvast de uitdagingen die je tegenkomt als je binnen één welzijnsorganisatie online- en blended hulp gaat implementeren. Bij een samenwerking en afstemming tussen GBO-actoren spelen nog twee bijkomende zaken: 

  • de verschillen in ervaring en aanbod in online- en blended hulp; 

  • de nieuwe opportuniteiten die ontstaan door de samenwerking op digitaal vlak  

Lerend netwerk 

We starten met een begeleid lerend netwerk waarin je vragen, keuzes, ervaringen en plannen deelt over dit onderwerp. In een eerste bijeenkomst delen alle betrokkenen minstens één succeservaring (of -ervarinkje). We lijsten ook onze leervragen op. In de vier volgende bijeenkomsten gaan we op die leervragen in. 

Wat heb jij hieraan? 

In dit lerend netwerk wissel je, samen met diverse partners in het GBO, kennis en ervaringen uit vanuit een gezamenlijke interesse voor onlinehulp en voor GBO. Zo ontwikkel je nieuwe inzichten, oplossingen of werkwijzen waarmee je in de praktijk aan de slag kan. 

Wat levert het je op? 

  • Concrete inspiratie over ‘online en blended hulp’ in de GBO-context 

  • Ervaringsuitwisseling voor constructieve manieren om in jouw GBO de stand van zaken en ambities bespreekbaar te maken rond online en blended hulp

  • Werkbare kapstokken om de visie en positie van online-aanbod in GBO te verkennen en te bepalen 

  • Werkwijzes en kaders om ‘alle’ aspecten van de implementatie van online en blended hulp in GBO aan te pakken. Om er maar enkele te noemen: partners en doelgroepen betrekken, hard- en softwarevoorwaarden, medewerkerscompetenties en -goesting, deontologische aspecten, quick wins.

Begeleiding 

Sandra Beelen – stafmedewerker onlinehulp bij SAM, steunpunt Mens en Samenleving 

Philippe Bocklandt – docent en onderzoeksmedewerker onlinehulp Artveldehogeschool – sociaal werk 

Flanders Care

 

Artevelde Hogeschool

Voor wie

Je bent per GBO-netwerk welkom met maximaal drie vertegenwoordigers van drie verschillende partners. 

Er is plaats voor maximaal 21 deelnemers. 

Je deelt dus ervaringen met deelnemers uit minstens zeven verschillende GBO’s. 

Wanneer

Een eerste dag vindt plaats op dinsdag 25 mei van 9.30 u tot 13 uur, online.

De volgende vier worden tussen september en december 2021 gepland. De data zijn de volgende: 

  • donderdag 17 juni 

  • donderdag 16 september 

  • dinsdag 12 oktober 

  • (nog 1 te plannen) 

Waar

Antwerpen of online

Prijs 

gratis

Inschrijven kan tot en met 11 mei.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met sandra.beelen@samvzw.be of Philippe.bocklandt@arteveldehs.be 

Voor praktische vragen kan je contact opnemen met activiteiten@samvzw.be