24 juni 2021
Online

Introductieworkshop: Omgaan met cliënten met moeilijk begrijpbaar gedrag

Mensen die zeggen dat ze iets zullen doen, maar het niet doen. Cliënten die niet willen meewerken. Die zich niet aan regels of afspraken houden. Of die eerst begeleiding claimen en dan afhaken. Het gedrag van mensen lijkt soms moeilijk te begrijpen. Doorgaans gaat het over kwetsbare mensen met een (vermoeden van verstandelijke) handicap en met complexe zorgvragen. Vaak gaan hulpverleners of sociaal werkers hen over- of onderschatten.  

Hoe bied je deze mensen gepaste ondersteuning? Hoe benader je mensen op een gepast niveau? ‘Emotionele ontwikkeling’ is daarbij een sleutelbegrip. Deze mensen hebben één ding gemeen: een aantal aspecten van hun ontwikkeling is niet in evenwicht. Dat maakt hen (vooral) emotioneel kwetsbaar. Ze hebben psychische problemen of vertonen moeilijk te begrijpen gedrag. 

Met het denkkader rond emotionele ontwikkeling kan je je cliënt aanspreken op een niveau dat bij hem past. De cliënt voelt zich veiliger en kan groeikansen beter grijpen. 

Deze workshop biedt jou als casemanager inzicht in het kader Emotionele Ontwikkeling. Het gaat om een algemene brede kennismaking met deze benadering. Daarna evalueren we hoe dit verder toepassing kan krijgen in de activeringstrajecten en wat daarvoor nog nodig of helpend is. 

begeleiding

Inge Willem, Ortho-agoge in Vesta vzw (Sint-Niklaas) en actief met SEO van het eerste uur.

Voor wie

Deze workshop is bestemd voor alle casemanagers zorg én casemanagers werk binnen de activeringstrajecten. 

Wanneer

Donderdag 24 juni 2021
9u30 tot 12u30 

Waar

Online via ZOOM

De deelnamelink ontvang je enkele dagen voor de leeractiviteit.

Wat kost het

gratis

Inschrijven kan tot en met 17 juni.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met kristin.nuyts@samvzw.be

Voor praktische vragen kan je contact opnemen met activiteiten@samvzw.be