16 november 2021
Brussel

Introductie Beroepsethiek, beroepsgeheim en discretieplicht voor sociale professionals

foto horen zien en zwijgen

Als sociale professional probeer je een werkrelatie op te bouwen met je cliënt, buurtbewoner. Die werkrelatie vormt een belangrijke basis om je doelen te realiseren. Het beroepsgeheim en de discretieplicht zijn er om die relatie én je opdracht te beschermen.

De wettelijke kaders kennen is daarbij één ding.
Maar onvermijdelijk krijg je ook te maken met situaties die vragen om afweging. 
Je moet keuzes maken in het handelen met je cliënt of buurtbewoner. Je wordt dus geconfronteerd met morele dilemma's.

  • Op grond van welke argumenten neem je dan welke beslissing?
  • Hoe hou je daarbij rekening met de belangen van de betrokkenen?
  • Hoe integreer je regelgeving, zoals de wet op het beroepsgeheim, de discretieplicht én de wet op de privacy, in je beslissingen? 

Bij dat alles vertrek je vanuit de bekommernis om niet alleen een goede sociale professional te zijn, maar ook om 'het goede' te doen voor je cliënt of buurtbewoner mét respect voor de juridische kaders.

In deze introductiecursus werken we met casussen over actuele thema' s - bij voorkeur aangebracht door de deelnemers zelf. We ervaren daarbij dat er altijd een keuzemogelijkheid is: een vrije ruimte die je de mogelijkheid geeft om in een specifieke casus een bepaalde handeling te kiezen.

Deze cursus gaat daarom in op:

  • omgaan met morele dilemma's
  • de juridische basis van discretieplicht en beroepsgeheim
  • belangrijke ontwikkelingen van de voorbije jaren - denk maar aan radicalisering, intrafamiliaal geweld, complexe scheidingen, kindermishandeling, samenwerking etc.

Voor wie?

Sociale professionals

Wanneer?

16 november 2021 

9u30 - 16u30

Waar?

Huis van het Nederlands, Brussel

Wat kost het?

60 euro

Contact

Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met kris.stas@samvzw.be

Voor praktische vragen kan je contact opnemen met activiteiten@samvzw.be