11 maart 2021
Gent

Introductie Beroepsethiek, beroepsgeheim en discretieplicht voor sociale professionals

foto horen zien en zwijgen

Als sociale professional probeer je een werkrelatie op te bouwen met je cliënt, buurtbewoner. Die werkrelatie vormt een belangrijke basis om je doelen te realiseren. Het beroepsgeheim en de discretieplicht zijn er om die relatie én je opdracht te beschermen.

 

De wettelijke kaders kennen is daarbij één ding.
Maar onvermijdelijk krijg je ook te maken met situaties die vragen om afweging. 
Je moet keuzes maken in het handelen met je cliënt of buurtbewoner. Je wordt dus geconfronteerd met morele dilemma's.

  • Op grond van welke argumenten neem je dan welke beslissing?
  • Hoe hou je daarbij rekening met de belangen van de betrokkenen?
  • Hoe integreer je regelgeving, zoals de wet op het beroepsgeheim, de discretieplicht én de wet op de privacy, in je beslissingen? 

Bij dat alles vertrek je vanuit de bekommernis om niet alleen een goede sociale professional te zijn, maar ook om 'het goede' te doen voor je cliënt of buurtbewoner mét respect voor de juridische kaders.

In deze introductiecursus werken we met casussen over actuele thema' s - bij voorkeur aangebracht door de deelnemers zelf. We ervaren daarbij dat er altijd een keuzemogelijkheid is: een vrije ruimte die je de mogelijkheid geeft om in een specifieke casus een bepaalde handeling te kiezen.

Deze cursus gaat daarom in op:

  • omgaan met morele dilemma's
  • de juridische basis van discretieplicht en beroepsgeheim
  • belangrijke ontwikkelingen van de voorbije jaren - denk maar aan radicalisering, intrafamiliaal geweld, complexe scheidingen, kindermishandeling, samenwerking etc.

Wanneer?

Keuze uit twee data in 2021:

  • 11 maart 2021 in Gent
  • 16 november 2021 in Brussel
     

Wat kost het?

De deelnameprijs bedraagt 60 euro.

Als corona het toelaat, bieden we ‘s middags een broodjeslunch aan.

Inschrijven is mogelijk vanaf half december.  

Op de hoogte blijven? Abonneer je op de SAM-nieuwsbrief