17 november 2022
Brussel

Introductie Beroepsethiek, beroepsgeheim en discretieplicht voor sociale professionals

Als sociale professional probeer je een werkrelatie op te bouwen met je cliënt of buurtbewoner. Die werkrelatie vormt een belangrijke basis om je doelen te realiseren. Het beroepsgeheim en de discretieplicht zijn er precies om die relatie én je opdracht te beschermen. 

De wettelijke kaders kennen is daarbij één ding. Maar onvermijdelijk krijg je ook te maken met situaties die vragen om afweging. Je moet keuzes maken in het handelen met je cliënt of buurtbewoner, je wordt dus geconfronteerd met morele dilemma's

  • Op grond van welke argumenten neem je dan welke beslissing? 

  • Hoe hou je daarbij rekening met de belangen van de betrokkenen? 

  • Hoe integreer je regelgeving, zoals de wet op het beroepsgeheim, de discretieplicht én de wet op de privacy, in je beslissingen?  

En dat alles vanuit de bekommernis om niet alleen een goede sociale professional te zijn, maar ook om 'het goede' te doen voor je cliënt of buurtbewoner, mét respect voor de juridische kaders. 

In deze introductiecursus werken we met casussen over actuele thema' s (bij voorkeur aangebracht door de deelnemers zelf). We ervaren daarbij dat er altijd een keuzemogelijkheid is: een vrije ruimte die je de mogelijkheid geeft om in een specifieke casus een bepaalde handeling te kiezen. 

Deze cursus gaat daarom in op: 

  • omgaan met morele dilemma's 

  • de juridische basis van discretieplicht en beroepsgeheim 

  • belangrijke ontwikkelingen van de voorbije jaren - denk maar aan radicalisering, intrafamiliaal geweld, complexe scheidingen, kindermishandeling, samenwerking enz. 

VOOR WIE

Voor sociale professionals 

WANNEER

Donderdag 17 november 2022 

Van 9.30 tot 16.30 uur

WAAR

Huis van het Nederlands

Philippe de Champagnestraat 23, 1000 Brussel

We schakelen over op een online activiteit als de coronamaatregelen dat vereisen.

WAT KOST HET

85 Euro

Ingeschreven, maar kan je toch niet deelnemen? Check onze annuleringsvoorwaarden.
Factuur- en annuleringsvoorwaarden | samvzw<

AANTAL DEELNEMERS 

Minimaal 12 deelnemers, maximaal 20 deelnemers

CONTACT 

Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met kris.stas@samvzw.be

Voor praktische vragen kan je contact opnemen met activiteiten@samvzw.be

CORONAVEILIGHEID

SAM volgt bij al zijn activiteiten de maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus. We zorgen ook voor veilige omstandigheden: ventilatie, CO2-meters, en mogelijkheid om afstand te houden in voldoende grote lokalen.

Soms gelden bijkomende regels in de locatie waar de activiteit plaatsvindt, zoals coronapas of mondmasker. We brengen je daarover snel op de hoogte.

Wat als de activiteit toch niet kan doorgaan wegens strengere coronamaatregelen? Dan organiseren we de activiteit online, of we stellen ze uit naar een latere datum. Als we toch moeten annuleren, dan krijg je een tegoedbon of een terugbetaling. We informeren je daarover per e-mail. De annulatievoorwaarden voor onze leeractiviteiten blijven verder van kracht.