19 oktober 2022
Antwerpen

Intervisiereeks signaleringsplannen

2 verkeerslichten waarvan 1 op groen en ander op rood staat

Een signaleringsplan is een hulpmiddel om al in een vroeg stadium signalen te herkennen die erop wijzen dat het minder goed gaat met een cliënt. Het plan beschrijft wat de persoon zelf, de omgeving en de hulpverleners kunnen doen om een crisis te voorkomen.  

 

(Foto Betexion via Pixabay) 

Of een formelere definitie

“Een signaleringsplan wordt gemaakt op maat van de zorggebruiker, als middel voor het vroegtijdig detecteren van toenemende emotionele spanning van de zorggebruiker, alsook het inventariseren van manieren waarop hulpverleners en de zorggebruiker best reageren in deze situatie. Het wordt opgesteld met oog op vroeg-signalering, en aldus de preventie van escalatie of crisis.”
(Uit ‘Een multidisciplinaire richtlijn met zicht op de toekomst’) 

Werk je in jouw organisatie ook met signaleringsplannen?

Wil je weten hoe je collega’s in andere organisaties daarmee aan de slag gaan?

Schrijf je dan in voor deze intervisiereeks.
Je krijgt de kans om van elkaar te leren, ervaringen te delen en tot nieuwe inzichten te komen.  

Vier sessies 

De reeks bestaat uit vier sessies.  

In de eerste drie sessies zoomen we in op de thema’s die de groep deelnemers zelf kiest.
Bijvoorbeeld:  

  • welke modellen worden toegepast in verschillende organisaties  

  • participatie van cliënt/netwerk bij de totstandkoming en uitvoering van signaleringsplan 

  • effecten van het signaleringsplan 

  • implementatie 

  • vorming 

De vierde sessie is een terugkommoment na zes maanden. De deelnemers koppelen ervaringen terug uit hun eigen praktijk.  

Begeleiding 

De sessies worden begeleid door Sanne Van Den Abeele

Ze heeft inhoudelijke expertise als orthopedagoge, en expertise op het vlak van begeleiding van intervisies. Ze begeleidde ook de try-out van deze intervisiereeks.   

VOOR WIE

Voor iedereen die in de eigen organisatie met signaleringsplannen werkt of (mee) verantwoordelijk is voor de werking met signaleringsplannen. Uit alle sectoren en alle settings waar met signaleringsplannen gewerkt wordt. 

WANNEER

Woensdagen 19 oktober 2022, 16 november 2022, 21 december 2022 en 7 juni 2023.
Telkens van 9.30 tot 13 uur.  

WAAR

Mundo-a (zaal Lariks), Turnhoutsebaan 139A, 2140 Borgerhout (Antwerpen)

WAT KOST HET

160 euro

AANTAL DEELNEMERS

Minimaal 8 deelnemers. Maximaal 12 deelnemers.

Inschrijven kan tot 28 september 2022.

CONTACT

Voor inhoudelijke vragen: ali.kazemzadeh@samvzw.be

Voor algemene vragen: activiteiten@samvzw.be

CORONAVEILIGHEID

SAM zorgt voor coronaveilige omstandigheden bij al zijn activiteiten: ventilatie, CO2-meters, en mogelijkheid om afstand te houden in voldoende grote lokalen. We volgen ook de geldende maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus.  

Wat als de activiteit toch niet kan doorgaan wegens nieuwe coronamaatregelen? Dan organiseren we de activiteit online, of we stellen ze uit naar een latere datum. De annulatievoorwaarden voor onze leeractiviteiten blijven verder van kracht.

Mooi, je hebt interesse!

HEB JE DE JUISTE FACTURATIEGEGEVENS BIJ DE HAND?

Onmiddellijk na inschrijving ontvang je een factuur. 0p basis van de info die jij ingeeft.
Vermijd administratieve kosten voor wijzigingen aan die factuur (3 euro) en check eerst even bij jouw organisatie
- op welke naam de factuur moet staan
- wat het ondernemingsnummer is
- of op de factuur een bestelbonnummer moet staan.