02 december 2021
Online

Infosessie: Onderwijslandschap in beweging

vensters

In deze infosessie zoomen we in op actuele ontwikkelingen in het onderwijslandschap: het leersteundecreet en het instrument GOK-wijs

Centrale vragen zijn: Wat houden deze ontwikkelingen in? Wat betekenen die voor jouw onderwijspraktijk? Waar zitten kansen voor Samenlevingsopbouw om het onderwijslandschap mee te beïnvloeden?

 

Het nieuw leersteundecreet vervangt het M-Decreet voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Hierdoor moeten leerlingen met speciale zorgnoden beter opgevangen worden in het gewone onderwijs. De Vlaamse regering keurde op 25 juni 2021 een conceptnota leersteun goed.

Kirsten Kluppels, netwerkdirecteur buitengewoon onderwijs van het Stedelijk Onderwijs, schetst de grote krijtlijnen van het nieuw leersteundecreet.

 

GOK-wijs is een instrument van het GO! dat ontwikkeld werd voor het herdenken, verbeteren en verdiepen van het GOK-beleid op school.

Dit instrument, ontwikkeld voor onderwijsprofessionals, gaat in op de kwaliteitsverwachtingen rond gelijke kansen, maar ook op concrete handvaten, vormingsmogelijkheden en bruikbare instrumenten.

Jan Fransen, beleidscoördinator GOK bij het GO!, licht GOK-wijs en de omkaderende initiatieven toe. Nadien gaan we hierover in gesprek met de deelnemers.

Voor wie

Sociale professionals

Datum 

Dinsdag 2 december 2021 

van 9.30 tot 12.30 uur  

Locatie 

Online

Prijs 

20 euro 

Contact

Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met riet.steel@samvzw.be

Voor praktische vragen kan je contact opnemen met activiteiten@samvzw.be