23 november 2021
Online

Infosessie: ABC wonen - Sociale en private huisvesting

vensters

In deze infosessie nemen we het Vlaams woonbeleid kritisch onder de loep, met bijzondere aandacht voor de situatie van mensen in maatschappelijk kwetsbare posities. Zij worden geconfronteerd met het gebrek aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen en met discriminatie. Al jaren is er sprake van een 'wooncrisis'. 

Wat zijn de belangrijkste trends en uitdagingen in de verschillende segmenten van de woonmarkt? 

Wat zijn de maatregelen en instrumenten om het recht op wonen voor iedereen te garanderen? Zijn ze voldoende afgestemd op groepen in maatschappelijk kwetsbare posities? Wat is de rol van sociaal wonen, en hoe kan de private huurmarkt 'gesocialiseerd' worden?  

We staan ook stil bij enkele projecten en campagnes waaronder de 'Woonzaak'. 

Begeleiders 

Joy Verstichele 

Vlaams Huurdersplatform 

Klaas Poppe 

SAM, steunpunt Mens en Samenleving 

Voor wie

Sociale professionals

Datum 

Dinsdag 23 november 2021 

Van 9.30 tot 12.30 uur 

Locatie 

Online

Prijs 

20 euro 

Contact

Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met klaas.poppe@samvzw.be

Voor praktische vragen kan je contact opnemen met activiteiten@samvzw.be