27 mei 2021
Online

Infosessie: ABC Energiearmoede

vensters

Een bescheiden inkomen en een slechte woonkwaliteit maken de energiefactuur voor mensen in armoede tot een nachtmerrie. Mensen zetten zichzelf soms letterlijk in de kou om de energiefactuur betaalbaar te houden. Want wie niet betaalt, wordt afgesloten. 

Daarom blijft het belangrijk om de sociale beschermingsmaatregelen te bewaken, om te werken aan energiezuinige en betaalbare huisvesting, en om ook de groepen in maatschappelijk kwetsbare posities mee te nemen in het transitieverhaal. 

Opbouwwerker Stefan Goemaere gaat in op de vele vormen die energiearmoede aanneemt en hoe je die herkent. Hij duidt de belangrijkste oorzaken en gevolgen van energiearmoede en neemt het energiebeleid op de verschillende niveaus kritisch onder de loep. 

Begeleiders 

Stefaan Goemaere 

Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen 

Klaas Poppe 

SAM, steunpunt Mens en Samenleving 

 

Voor wie

Sociale professionals 

Datum 

Donderdag 27 MEI 2021 

Van 9.30 tot 12.30 uur 

Locatie 

Online via ZOOM

Begeleiders 

Stefaan Goemaere 
Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen 

Klaas Poppe 
SAM, steunpunt Mens en Samenleving 

Prijs 

20 euro 

Inschrijven kan tot en met 20 mei. 

Contact

Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met lies.beunens@samvzw.be

Voor praktische vragen kan je contact opnemen met activiteiten@samvzw.be