02 juni 2022
Online

Hoe omgaan met chronische pijn en vermoeidheidsklachten bij cliënten?

‘Hoe omgaan met chronische pijnklachten en vermoeidheid’ bij cliënten? Deze vraag kwam sterk naar voren uit de bevraging bij casemanagers zorg.  

Mieke Vermeulen, o.a. casemanager zorg, heeft  hierover veel expertise én praktijkervaring die ze graag deelt. 

Dit wordt een inhoudelijk verdiepende workshop, toegepast op de activeringstrajecten. Niet louter theorie, maar ook de praktische vertaling zodat je concrete houvast meekrijgt voor je eigen begeleidingswerk.  

We oefenen tijdens de workshop alvast met eigen casussen.  

 

Deze thema’s komen aan bod:  

  • Wie zijn deze cliënten? 

  • Hoe kunnen we deze doelgroep beter begrijpen en begeleiden? 

  • Wat kan dit traject voor hen betekenen?   

  • Wat kunnen we als casemanager zorg (en als zorgactor) hierin bijdragen?  

  • Hoe maken we als casemanager zorg een trajectplan op met acties en doelstellingen die realistisch en uitvoerbaar zijn binnen een activeringstraject?  

  • Hoe kunnen we ondanks de chronische pijn hun mogelijkheden op de werkvloer exploreren? 

VOOR WIE

Casemanagers zorg binnen activeringstrajecten  

We werken met een beperkte groep in functie van kwaliteitsvolle oefening en uitwisseling. Wees er snel bij.  

WANNEER

Donderdag 2 juni 2022, van 9u30 tot 12u30.

WAAR

Online via zoom 

WAT KOST HET

Casemanagers nemen gratis deel.

CONTACT

Voor inhoudelijke informatie: kristin.nuyts@samvzw.be

Voor praktische informatie: activiteiten@samvzw.be