14 november 2023
Antwerpen

Hoe maak je generalistische basishouding en gebruikersparticipatie mogelijk in jouw organisatie?

Om beter te kunnen inspelen op de noden en behoeften van hun cliënten, moeten praktijkwerkers met een onthaalopdracht GBO hun blik verbreden naar verschillende levensdomeinen. 

Jij als coördinator van een GBO-samenwerkingsverband speelt hierbij een ondersteunende rol. Maar hoe maak je die generalistische basishouding mogelijk? En hoe kunnen de ervaringen van gebruikers daartoe bijdragen?

Interactieve vorming

We vertrekken vanuit jouw ervaringen uit de praktijk en de ervaringen van mensen in armoede. Aan de hand van enkele theoretische kaders gaan we met deze input aan de slag:

  • Het kader ‘Generalistisch Werkt!’
  • De theorie van gebruikersparticipatie

Je gaat naar huis met inzichten en praktische ideeën om de generalistische basishouding te ondersteunen en om gebruikersparticipatie in je organisatie in te bedden.

Begeleiding

Kevin De Pelsmaker van het Netwerk Tegen Armoede en een ervaringsdeskundige van STA-AN (Samen tegen Armoede – Antwerps Netwerk).
 

VOOR WIE

Voor coördinatoren en trekkers van de samenwerkingsverbanden GBO

WANNEER

Tweedaagse interactieve vorming.

Dinsdagen 14 en 28 november 2023.

van 9.30 tot 16.30 uur.

's Middags wordt een vegetarische broodjesmaaltijd voorzien.

WAAR

Mundo-a (zaal Berk, 1e verdieping), Turnhoutsebaan 139A, 2140 Borgerhout (Antwerpen).

Bereikbaarheid: Waar vind je ons? - Mundo-a

WAT KOST HET

Deelname is gratis (enkel voor GBO-medewerkers), maar inschrijven is verplicht.

AANTAL DEELNEMERS

Minimaal 8 deelnemers. Maximaal 20 deelnemers.

Dag 1

Samen met de ervaringsdeskundige verdiepen we ons in de drempels die de toegang tot hulpverlening bemoeilijken voor mensen in armoede: van onthaalprocedures tot opvolgingsprocessen. Je krijgt meer inzicht in armoede (o.a. de sociale en psychologische gevolgen ervan) en in de relatie tussen armoede en maatschappelijke structuren.

Dag 2

We hebben het over jouw praktijk: hoe kan je de inzichten van de eerste opleidingsdag binnenbrengen in je GBO-samenwerkingsverband? We gaan aan de slag met de kaders van ‘Generalistisch Werkt!’ en van Gebruikersparticipatie.

Hoe kan jij die kaders omzetten naar de realiteit, vanuit je rol als facilitator van de samenwerking? Hoe ondersteun je een generalistische basishouding? En wat is er nodig om gebruikersparticipatie in te bedden in de organisatie van een GBO-samenwerkingsverband?