17 mei 2022
Online

Gecertificeerde training tot beoordelaar SEO-V/SEO-R²

Om goed aan te sluiten bij de emotionele ontwikkeling van een persoon is het van belang een goed zicht te hebben op die emotionele ontwikkeling.  

In de gehandicaptenzorg of de psychiatrie is aansluiten bij de emotionele ontwikkeling een standaard geworden in het ondersteunen van mensen. Maar ook in andere sectoren wordt het steeds meer gemeengoed, bijvoorbeeld in onderwijs en jeugdzorg.  

Met deze opleiding trainen Sanne van den Abeele en Marijke Seleljo jou in het afnemen van de SEO-R² en SEO-V-schalen. Je kan daarna als gecertificeerd beoordelaar SEO-R² en SEO-V aan de slag. 

De training bestaat uit twee dagen en een terugkomdag. Voor die laatste is de datum nog af te spreken (19 of 20 september)

Programma 

Opfrissing van het model van emotionele ontwikkeling 

Voorstelling van de SEO-R² en SEO-V 

 • Uitgangspunten 

 • Ontwikkeling en structuur 

 • Richtlijnen voor gebruik 

 • Complementariteit SEO-R² en SEO-V 

 • Aanzet vertaalslag van inschaling naar ondersteuning 

 • Oefenen met casuïstiek: op basis van dossierstudie, video,… 

 • Intervisie 

 • Ervaringen uit praktijk 

 • Borging in klinische praktijk 

 • Test voor certificaat 

 

Deze boeken heb je nodig om de cursus te volgen: 

  

Dit is aanbevolen literatuur 

 • Claes, L., Declercq, K., De Neve, L., Jonckheere, B., Marrecau, J., Morisse, F., Ronsse, E., Vangansbeke, T. (2012). Emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking. Antwerpen-Apeldoorn: Garant nv. 

 • De Neve, L. (Red.), (2015) Brochure ‘De juiste vraag’ (De Neve, L. (Red.), 2015) gratis te downloaden 

 • Došen, A. (2014). Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. (vijfde herziene druk). ISBN 9789023252498. 

 • de Bruin, J.,  Vonk, J., van den Broek, A. & Twint, B. (Red.), Handboek emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperking. Amsterdam: Boom. 

 • Morisse, F., De Belie, E., Blontrock, M., Verhasselt, J. & Claes, C. (Red.) Emotionele ontwikkeling in verbinding. Coachingsmethodiek voor begeleiders van cliënten met probleemgedrag. Antwerpen – Apeldoorn: Garant 

VOOR WIE

Je hebt een masteropleiding afgerond of je werkt in een diagnostische functie.  

Je bent bekend met het ontwikkelingsdynamisch model van emotionele ontwikkeling (Anton Došen) en je bent genoeg met dit kader vertrouwd om ontwikkeling en fasen te linken.  

Hoe toon je dat aan? 

 • Bezorg ons het nummer van je attest basisvorming emotionele ontwikkeling I en II (of de datum van je deelname als je het attest nog niet hebt)

 • Of toon op een andere manier aan dat je  een basisvorming gevolgd hebt (wanneer/waar/bij wie) 

WANNEER

Dinsdag 17 mei en donderdag 2 juni 2022. Telkens van 9 tot 16 uur.

Terugkomdag 19 en/of 20 september 2022 (nog te bepalen met de deelnemers) 

WAAR

Online via Zoom 

WAT KOST HET

350 euro voor de twee lesdagen en de terugkomdag.

Onder de tab 'Aanbevolen literatuur' vind je de lijst met boeken die je nodig hebt bij het volgen van de cursus. De boeken zijn niet in de prijs inbegrepen. 

SEN-SEO trainers betalen 275 euro. Vraag je kortingscode aan bij activiteiten@samvzw.be

Ingeschreven, maar kan je toch niet deelnemen? Check onze annuleringsvoorwaarden.
Factuur- en annuleringsvoorwaarden | samvzw

AANTAL DEELNEMERS

Maximaal 40 deelnemers. 

CONTACT

Voor inhoudelijke vragen: Cindy.stevelinck@samvzw.be

Voor praktische vragen: activiteiten@samvzw.be