16 juni 2021
Online

Gecertificeerde training tot beoordelaar SEO-R² en SEO-V

Om goed aan te sluiten bij de emotionele ontwikkeling van een persoon is het van belang een goed zicht te hebben op die emotionele ontwikkeling.  

In de gehandicaptenzorg of de psychiatrie is aansluiten bij de emotionele ontwikkeling een standaard geworden in het ondersteunen van mensen. Maar ook in andere sectoren wordt het steeds meer gemeengoed, bijvoorbeeld in onderwijs en jeugdzorg.  

Met deze opleiding traint Master-trainer Els Ronsse jou in het afnemen van de SEO-R² en SEO-V-schalen. Je kan daarna als gecertificeerd beoordelaar SEO-R² en SEO-V aan de slag. 

De training bestaat uit twee dagen en een terugkomdag. Voor die laatste is de datum nog af te spreken.  

Over de trainer:

Els Ronsse is mastertrainer emotionele ontwikkeling, en voorzitter van de regiegroep van het expertisenetwerk emotionele ontwikkeling SEN-SEO. Zij stond mee aan de basis van het vormingspakket en de leerlijn en is ook Europees actief rond emotionele ontwikkeling.  

Programma

Opfrissing van het model van emotionele ontwikkeling 

Voorstelling van de SEO-R² en SEO-V 

 • Uitgangspunten 

 • Ontwikkeling en structuur 

 • Richtlijnen voor gebruik 

 • Complementariteit SEO-R² en SEO-V 

 • Aanzet vertaalslag van inschaling naar ondersteuning 

 • Oefenen met casuïstiek: op basis van dossierstudie, video,… 

 • Intervisie 

 • Ervaringen uit praktijk 

 • Borging in klinische praktijk 

  

Test voor certificaat 

Voor wie

Je hebt een masteropleiding afgerond of je werkt in een diagnostische functie.  
Je bent bekend met het ontwikkelingsdynamisch model van emotionele ontwikkeling (Anton Došen) en je bent genoeg met dit kader vertrouwd om ontwikkeling en fasen te linken.  

Hoe toon je dat aan? 

 • Bezorg ons het nummer van je attest basisvorming emotionele ontwikkeling I en II   
 • Of toon op een andere manier aan dat je  een basisvorming gevolgd hebt (wanneer/waar/bij wie) 

Wanneer

16 en 17 juni 2021

9u00 – 16u00

Er volgt nog een terugkomdag die in overleg met de deelnemers zal bepaald worden. 

Waar

Online via Zoom 

Wat kost het

350€

Er is een korting voorzien voor actieve SEO-trainers, mail ons voor de kortingscode. 

Contact

Voor inhoudelijke informatie: cindy.stevelinck@samvzw.be 

Voor praktische informatie: activiteiten@samvzw.be 

Deze boeken heb je nodig om de cursus te volgen: 

  

Dit is aanbevolen literatuur 

 • Claes, L., Declercq, K., De Neve, L., Jonckheere, B., Marrecau, J., Morisse, F., Ronsse, E., Vangansbeke, T. (2012). Emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking. Antwerpen-Apeldoorn: Garant nv. 

 • De Neve, L. (Red.), (2015) Brochure ‘De juiste vraag’ (De Neve, L. (Red.), 2015) gratis te downloaden  

 • Došen, A. (2014). Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. (vijfde herziene druk). ISBN 9789023252498. 

 • de Bruin, J.,  Vonk, J., van den Broek, A. & Twint, B. (Red.), Handboek emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperking. Amsterdam: Boom. 

 • Morisse, F., De Belie, E., Blontrock, M., Verhasselt, J. & Claes, C. (Red.) Emotionele ontwikkeling in verbinding. Coachingsmethodiek voor begeleiders van cliënten met probleemgedrag. Antwerpen – Apeldoorn: Garant 

Deze vorming is volzet, je kan je gegevens achterlaten zodat wij je voor een volgende sessie kunnen aanschrijven.