07 maart 2024
Online

Gecertificeerde opleiding tot beoordelaar SEO-R2 en SEO-V

Deze opleiding is volzet.

Aansluiten bij de emotionele ontwikkeling is stilaan een standaard geworden bij ondersteuning van mensen. Niet alleen in de gehandicaptenzorg of psychiatrie, maar ook in andere sectoren, bijvoorbeeld onderwijs en jeugdzorg. Om een goede aansluiting te maken met een persoon, is het van belang een goed zicht te hebben op diens emotionele ontwikkeling.

Met deze opleiding trainen we jou in het afnemen van de SEO-R² en SEO-V. Daarna kan je als gecertificeerd beoordelaar SEO-R² en SEO-V aan de slag. 

Deze opleiding is bedoeld voor mensen die al goed vertrouwd zijn met het ontwikkelingsdynamisch model van Anton Došen.  

 

Programma 

Opfrissing van het model van emotionele ontwikkeling 

Voorstelling van de SEO-R² en SEO-V 

 • Uitgangspunten 
 • Ontwikkeling en structuur 
 • Richtlijnen voor gebruik 
 • Complementariteit SEO-R² en SEO-V 
 • Aanzet vertaalslag van inschaling naar ondersteuning 
 • Oefenen met casuïstiek: o.b.v. dossierstudie, video,… 
 • Intervisie 
 • Ervaringen uit praktijk 
 • Borging in klinische praktijk 

Test voor certificaat 

Tijdsinvestering 

 • 6 dagdelen actieve deelname en oefeningen  
 • voorbereidingstijd en verwerkingstijd: circa 121 uren (portfolio bijhouden). 

Trainers 

Deze opleiding wordt verzorgd door trainers Inge Willem en Inge Mestdagh. 

Deze opleiding is volzet.

VOOR WIE?

Je bent sociale professional en je wilt je bekwamen in het inschalen en een certificaat halen.

Je bent voldoende vertrouwd met het ontwikkelingsdynamisch model van emotionele ontwikkeling (Anton Došen) om ontwikkeling en fasen te linken.  

Je voldoet aan deze toelatingsvoorwaarden: 

 • Je hebt een agogisch diploma (bachelor of master in een menswetenschappelijke richting) en twee jaar werkervaring in een zorgsysteem waar gewerkt wordt rond emotionele ontwikkeling 
 • Of je hebt vijf jaar agogische werkervaring in een zorgsysteem waar gewerkt wordt rond emotionele ontwikkeling 
 • Je hebt de Basiscursus emotionele ontwikkeling gevolgd (vier dagdelen = deel 1 en 2). Je deelname aan de basiscursus dateert van minstens een half jaar geleden. 
 • Je deed al (proef)afname van SEO-V (indien mogelijk) of je woonde er een bij. Je nam minstens al een SEO-R² af. Voeg een verslag of neerslag observatie toe aan je portfolio.  

Door deel te nemen verklaar je op eer dat je aan deze voorwaarden voldoet.
Voor vragen en eventuele uitzonderingen: neem contact op met Cindy Stevelinck (0473 758 331). 

 

WANNEER?

Donderdagen 7 en 28 maart 2024. 
Terugkomdag in samenspraak met de deelnemers. 

(uitgestelde cursus van 9 en 23 oktober en 22 november 2023)

Telkens van 9 tot 16 uur. 

WAAR? 

Online via Zoom

WAT KOST HET?

395 euro

De deelnemers van actieve werkgroepen EO en trainers kunnen een korting van 100 euro krijgen. Vraag je code aan via activiteiten@samvzw.be

AANTAL DEELNEMERS

Minimaal 20 deelnemers. Maximaal 28 deelnemers. 

Inschrijven kan tot 19 februari 24 .

Ingeschreven, maar kan je toch niet deelnemen? Check onze annuleringsvoorwaarden.
 

LITERATUUR

Deze publicaties heb je nodig tijdens de cursus:  

Tijdig bestellen is de boodschap: dit kan via dit formulier (beperkte voorraad). 

Aanbevolen literatuur 

 • Emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking. Antwerpen-Apeldoorn: Garant nv. Claes, L., Declercq, K., De Neve, L., Jonckheere, B., Marrecau, J., Morisse, F., Ronsse, E., Vangansbeke, T. (2012).
 • Brochure ‘De juiste vraag’ (De Neve, L. (red.), 2015) Download gratis op de website van SAM.
 • Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. (vijfde herziene druk). ISBN 9789023252498. Došen, A. (2014).
 • Handboek emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperking. Amsterdam: Boom. de Bruin, J., Vonk, J., van den Broek, A. & Twint, B. (red.),
 • Emotionele ontwikkeling in verbinding. Coachingsmethodiek voor begeleiders van cliënten met probleemgedrag. Antwerpen – Apeldoorn: Garant,  Morisse, F., De Belie, E., Blontrock, M., Verhasselt, J. & Claes, C. (red.)

ATTEST

Deelnemers die de cursus volledig volgen, krijgen een attest.

CONTACT

Deze opleiding is volzet.