01 april 2021
Online

GBO-leermodule Krachtgericht werken

handen

Krachtgericht werken is een van de principes van het Geïntegreerd Breed Onthaal. Maar wat houdt krachtgericht werken in? Waarom is het zo belangrijk voor kwetsbare mensen? Wat betekent het voor jou als werker? Hoe breng je de omgeving van de kwetsbare mensen meer in beeld?  

In deze GBO-leermodule geven we je een aantal antwoorden op die vragen. We doen dat met een geheel van video’s, achtergronddocumenten en presentaties. 

De cursus bestaat uit:  

• een algemene beschouwing over krachtgericht werken 

• reflecties op onthaalervaringen van Bindkracht – Anja getuigt 

• een toelichting over krachtgericht samenwerken met een sociaal netwerk 

Daarnaast vind je er: 

  • bijkomende films over belendende thema’s 

  • tips over relevante literatuur, websites en methodieken  

  • tips om je kennis over bepaalde thema’s nog uit te diepen. 

Je hebt toegang tot het leermateriaal zodra je ingeschreven hebt. Je kunt dus alles in je eigen tempo bekijken.  

  

Deze leermodule maakt deel uit van het aanbod van de GBO-Centrale: een initiatief van het VVSG, DMW, CAW, SAM vzw en de Vlaamse Overheid 

Lees meer over de GBO-centrale

Voor wie

GBO-veldwerkers 

Wanneer en waar

Je bekijkt het materiaal online op je eigen tempo via het Online Leerplatform van SAM.

Prijs 

40 euro 

Contact

Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met erik.castermans@samvzw.be

Voor praktische vragen kan je contact opnemen met activiteiten@samvzw.be