09 februari 2021
Online

GBO en informatie-uitwisseling

Webinar

Het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) wil vermijden dat zorg- en hulpzoekers door de mazen van het net vallen. De diensten die bij het GBO betrokken zijn, denken vanzelfsprekend ook na over het delen van cliëntinformatie. 

Want enerzijds is er de discretie waarmee je als sociale professional je cliënt benadert. En het vertrouwen dat nodig is in een participatieve relatie met je cliënt. En anderzijds gaat het over het vertrouwen en de verwachtingen van je partners bij de realisatie van je GBO-traject.  

In deze leermodule gaan we in op de juridische kaders van discretieplicht en beroepsgeheim: hoe is informatie-uitwisseling mogelijk en hoe is ze begrensd? We vertalen die kaders naar praktijkcasussen. Daarbij bekijken we ze vanuit een ethische invalshoek.  

Elke GBO-partner vertrekt vanuit zijn eigen kernopdracht. Heb je al dan niet een beroepsgeheim? Welke positie en welk mandaat heb je? En wat vertelt de gezamenlijke regelgeving je over samenwerken in het kader van GBO? 

Hoe zet je de cliënt daarbij in het middelpunt - want uiteindelijk gaat het om hem of haar? 

We vertellen je over:  

  • het kader van lokaal sociaal beleid voor de kernpartners 

  • de mogelijkheden voor samenwerking met niet kernpartners  

  • de informatie-uitwisseling met cliënt en context. 

Je kan uiteraard vragen stellen of praktijkvoorbeelden inbrengen. 

Komt niet in bod in deze leermodule: de uitwerking van informatie-uitwisseling conform GDPR.  

Uitwisselmomenten 

Het webinar wordt gevolgd door een uitwisselmoment. Daarin bespreken we de toepassing van informatie-uitwisseling aan de hand van casussen. Je maakt bij inschrijving één keuze. 

Begeleiding

Annemie Van Looveren en Kris Stas, stafmedewerkers bij SAM, steunpunt Mens en Samenleving 

 

Deze leermodule maakt deel uit van het aanbod van de GBO-Centrale: een initiatief van het VVSG, DMW, CAW, SAM vzw en de Vlaamse Overheid 

Lees meer over de GBO-centrale  

 

Zie ook:

Middenkaderleden die deze module hebben gevolgd, kunnen zich inschrijven voor de intervisie GBO en informatie-uitwisseling voor middenkader

Voor wie

GBO-medewerkers

Wanneer

Webinar
Dinsdag 9 februari 2021
09u30-12.00u

Interactieve uitwisselingssessies

  • donderdag 11 februari, van 14.00u tot 17.00u

  • dinsdag 2 maart, van 09.30u tot 12.30u 

  • dinsdag 9 maart, van 09.30u tot 12.30u

  • dinsdag 30 maart, van 13.30u tot 16.30u

Waar

Online

Prijs 

40 euro

Inschrijven kan tot en met 3 februari 2021.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met kris.stas@samvzw.be

Voor praktische vragen kan je contact opnemen met activiteiten@samvzw.be