20 april 2021
Online

Cursus woonbegeleiding voor thuislozen

housing first

Sommige mensen hebben het moeilijk om zelfstandig te wonen. Zij hebben behoefte aan begeleiding. In deze driedaagse cursus leer je hoe zo’n begeleiding er moet uitzien en wat je als hulpverlener in het begeleid wonen kunt of moet doen. 

We doorlopen de verschillende fases van het begeleidingsproces aan de hand van praktijkvoorbeelden. We volgen daarbij de methodiek van de ‘critical-time-intervention’. Die methodiek is specifiek bedoeld om mensen te begeleiden die de overgang doorlopen van een instelling, gevangenis, psychiatrische kliniek, … naar meer zelfstandig wonen. 

Dag 1 

We maken kennis met elkaar en met het kader waarin we werken. Het grootste deel van de dag gaat naar het methodisch kader van critical time intervention. 

Dag 2 

We diepen dit kader verder uit met observaties en voorbeelden uit de praktijk van de deelnemers. De nadruk ligt op doen en oefenen. We staan ook uitgebreid stil bij de lastigere situaties: Wat bij stagnatie? Wat bij terugval?       

Dag 3

We bespreken casussen van op de werkplek van de deelnemers en we wisselen good practices uit. In het laatste deel staan we nog stil bij ons verdere traject: we helpen elkaar bij het plannen van verdere leertrajecten. 

Begeleiders 

Peter Brepoels en Aafje De Wacker 

Voor wie

Starters in woonbegeleiding voor thuislozen. 

Wanneer

Dinsdagen 20, 27 en donderdag 29 april
9u30 tot 16u30 

Waar

Online

Prijs 

200 euro

Inschrijven kan tot en met 13 april 2021.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met peter.brepoels@samvzw.be

Voor praktische vragen kan je contact opnemen met activiteiten@samvzw.be