25 maart 2021
Online

Blikopener: Publieke ruimte en sociale ongelijkheid - Aanknopingspunten voor sociaal werk

schapen en fietser in stadsstraat

Tijdens de coronacrisis worden we met de neus op de feiten gedrukt: de ruimte geeft het sociale mee vorm. Beschikbare ruimte bepaalt mee de kansen, het welzijn en welbevinden van mensen, zeker ook dat van burgers in maatschappelijk kwetsbare positie. Sociaal werkers die in en met een lokale context werken, hebben best oog voor de publieke ruimte, de kwaliteit ervan, de manieren waarop ze wordt benut, hoe er wordt samengeleefd, welke conflicten er spelen.

Marjan Moris helpt ons de publieke ruimte beter te begrijpen, en reikt aanknopingspunten aan voor sociaal werk.

Over vormgeving, gebruik en beheer van publieke ruimte bestaan er verschillende visies: welke zijn gepast zijn en welke niet? Om de spanningen rond tegenstelde visies op te lossen, gaan mensen voortdurend met elkaar in onderhandeling. Maar niet iedereen onderhandelt vanuit een gelijke positie. Niet alle belangen komen steeds helder in beeld, en sommige conflicten overstijgen het ‘hier en nu’ van een specifieke plek. In het verhaal van de publieke ruimte zitten dan ook heel wat vragen die relevant zijn voor sociaal werk.

In deze blikopener kijken we naar de publieke ruimte als inzet én als resultaat van een ongelijk onderhandelingsproces:

  • Wat is de rol van publieke ruimte in processen van sociale uitsluiting, en de gevolgen daarvan voor personen in maatschappelijk kwetsbare posities?
  • Hoe kan de publieke ruimte en haar dynamieken een instrument zijn in de strijd voor sociale rechtvaardigheid.

Begeleider 

Marjan Moris is antropoloog met een doctoraat in de sociale geografie en een hart voor sociaal werk. Ze is betrokken bij onderwijs en onderzoek aan de KULeuven en de UAntwerpen.

Voor wie

Sociale professionals 

Datum 

Donderdag 25 maart 2021   

van 9.30 tot 12u30  

Locatie 

Online

Prijs 

20 euro 

Contact

Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met katleen.vanlerberghe@samvzw.be

Voor praktische vragen kan je contact opnemen met activiteiten@samvzw.be