09 december 2021
Online

Blikopener: Klimaat en sociale rechtvaardigheid

vensters

Een doortastend klimaatbeleid en sociale rechtvaardigheid kunnen niet zonder elkaar. 

Wat is een eerlijk klimaatbeleid? Wat is de relatie tussen de klimaatontwrichting, armoede en ongelijkheid? Hoe geven we onze ruimtelijke ordening, woningen, mobiliteit, energie, industrie en landbouw vorm op een manier die zowel sociaal als ecologisch is? Welke rol spelen de banken, de belastingen en de steden daarin? En hoe kunnen we onze verantwoordelijkheid opnemen tegenover ontwikkelingslanden en diegenen die door klimaatontwrichting moeten migreren? 

In deze blikopener stelt Sacha Dierckx de relatie tussen klimaat en sociale rechtvaardigheid op scherp. Hij stoffeert het maatschappelijk debat voorbij valse tegenstellingen, en doet gefundeerde voorstellen voor sociaal-rechtvaardige ecologische maatregelen. Een economische transformatie is noodzakelijk om de klimaatdoelstellingen te halen. Die transitie kan ook het leven van de meerderheid van de mensen verbeteren.  

Begeleider 

Sacha Dierckx 

Denktank Minerva 

Voor wie

Sociale professionals 

Datum 

Donderdag 9 december 2021 

9.30 tot 12.30 uur 

Locatie 

Online

Prijs 

20 euro 

Contact

Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met klaas.poppe@samvzw.be

Voor praktische vragen kan je contact opnemen met activiteiten@samvzw.be