25 april 2023
Antwerpen

Blended hulpverlening in de GGZ (organisaties)

Gebruik je wel eens een app met je cliënten? Neem je wel eens een digitale vragenlijst af? Plan je wel eens een sessie via beeldbellen?
Je twijfelt hoe je dat het beste aanpakt, of je bent benieuwd naar meer?

Of wil je leren wat blended hulpverlening kan betekenen voor jou en je cliënten?

De focus in deze vierdaagse vorming ligt op het doordacht inzetten en combineren van blended hulpverlening in de geestelijke gezondheidszorg. Na deze vorming kan je verschillende vormen van blended hulpverlening inzetten wanneer dat nuttig is en passend bij je cliënt en diens problematiek.

Deze vorming is bedoeld voor hulpverleners die in een organisatie werken.
Werk je als zelfstandig therapeut? Ga naar onze vormingsreeks voor zelfstandigen.

Wat is blended hulpverlening?

In blended hulpverlening gebruiken we een combinatie van face-to-face-gesprekken en digitale tools.

Voorbeelden:

 • Je wisselt face-to-face-gesprekken af met beeldbelgesprekken
 • Je laat je cliënt tussen de sessies door een app gebruiken voor extra ondersteuning
 • Je geeft huiswerkopdrachten via een digitaal platform
 • Je biedt tussen de sessies door ondersteuning aan via mail of chat
 • Je neemt een digitale vragenlijst af
 • Je gebruikt een VR-headset voor ontspanningsoefeningen of exposure

Wat mag je verwachten van deze vorming?

We wisselen wetenschappelijke kennis en theoretische basis af met ervaringsgerichte oefeningen, uitwisseling en good practices. Je kan meteen aan de slag in de praktijk met blended hulpverlening.

Programma

Dag 1

 • Onderdompeling. We dompelen je onder in verschillende vormen van blended hulpverlening. Dat doen we met filmpjes, good practices, demo’s én we testen ze zelf uit.
 • Zicht op je eigen profiel als hulpverlener. Hoe digitaal vaardig ben jij? Hoe kijk jij naar blended hulpverlening? Wat zijn je noden hierrond en hoe kan je daaraan tegemoetkomen?
 • De meerwaarde. We gaan in discussie over de meerwaarde van blended hulpverlening en bekijken wat onderzoek erover zegt.
 • De voorwaarden. We zoeken uit welke voorwaarden nodig zijn bij de cliënt om blended hulpverlening te laten slagen. Je leert inschatten voor welke cliënten blended hulpverlening iets kan opleveren.
 • De betekenis voor jouw werking. We gaan aan de hand van casussen op zoek naar de meerwaarde van blended hulpverlening voor jouw specifieke werking en cliënten, binnen de visie van jouw organisatie.

Dag 2

 • Aan de slag met www.onlinehulp-apps.be. Je leert de website kennen, verkent apps die relevant kunnen zijn voor jouw cliënten en maakt een favorietenpagina voor je organisatie of team.
 • Kiezen en combineren. Hoe maak je keuzes in blended hulpverlening en hoe maak je doordachte combinaties? Met oefeningen.
 • Hoe krijgt de therapeutische relatie vorm in blended hulpverlening?
 • Hoe motiveer je cliënten voor blended hulpverlening? Oefeningen.

Dag 3

 • De rol van dataveiligheid, deontologie en beroepsgeheim in blended hulpverlening. Uitwisseling.
 • Hoe krijg je ook collega’s mee in blended hulpverlening? En hoe ga je verder met je team aan de slag?
 • Hoe reageren bij moeilijke situaties? Met oefeningen.
 • Je maakt een persoonlijke netwerkkaart om ook na de vorming te blijven gebruiken.
 • Je maakt plannen en voornemens om blended hulpverlening te integreren in je dagelijkse praktijk.

Dag 4

 • Hoe heb je het geleerde van de voorbije lesdagen kunnen integreren in je werk? We zoeken oplossingen voor wat nog moeilijk ging en versterken wat al goed gaat.
 • Er is ruimte voor verdieping en intervisie op basis van de noden van de groep

VOOR WIE

Deze vorming richt zich tot alle hulpverleners die op de eerste, tweede of derde lijn werken aan geestelijke gezondheid:

 • Je werkt in een organisatie
 • Je werkt met kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen, koppels, gezinnen of groepen.
 • Je bent nieuwsgierig naar wat blended hulpverlening voor jou en je cliënten kan betekenen.

Werk je als zelfstandig therapeut? Ga naar onze vormingsreeks voor zelfstandigen

WAT IS EEN TRY-OUT

Tijdens een try-out bevindt een vormingspakket zich in de laatste fase van de ontwikkeling. Je volgt dus een volwaardige vorming tegen een sterk verminderd tarief.

Deze vorming is ontwikkeld door Onlinehulp Vlaanderen. Een focusgroep met zelfstandige hulpverleners nam de vorming al onder de loep. Met deze try-out willen we nu te weten komen of de vorming op alle vlakken voldoet aan de noden.

Onlinehulp Vlaanderen is een netwerk van:

 • Hogescholen (Howest, Thomas More en Artevelde – opleidingen Toegepaste Psychologie en Sociaal Werk)
 • Steunpunten (Psyche en SAM, steunpunt Mens en Samenleving)
 • Experts in online hulpverlening (www.online-hulpverlening.be)

WAAR

Het Roze Huis, Draakplaats 1, 2018 Antwerpen

WANNEER

De vorming is gespreid over vier dagen:

 • dinsdag 25 april 2023
 • donderdag 11 mei 2023
 • dinsdag 23 mei 2023
 • donderdag 12 oktober 2023

Je bent telkens welkom vanaf 9.00 uur voor koffie en iets lekkers.
Om 9.30 uur gaan we van start.
Einde om 16.00 uur.

WAT KOST DAT

200 euro, lunch inbegrepen.

Onmiddellijk na inschrijving ontvang je een factuur. Op basis van de info die jij ingeeft.
Vermijd administratieve kosten voor wijzigingen aan die factuur (10 euro).
Check daarom volgende zaken eerst bij jouw organisatie:

 • Op welke naam moet de factuur staan?
 • Wat is het ondernemingsnummer?
 • Moet er een bestelbonnummer vermeld worden?

E-factuur nodig?
We verzenden de facturen als pdf. Wil jouw organisatie alleen e-facturen? Vul dan als ‘kortingscode’ E-FACTUUR in. We hebben dan ook je bestelbonnummer of referentie nodig. Bij wijzigingen aan de factuur (naam, ondernemingsnummer, bestelbonnummer, ...) rekenen we een administratieve kost (10 euro) aan.