21 april 2022
Online

Beeldbellen: medewerkers in welzijnswerk en GGZ (blijven) enthousiasmeren

Hoe motiveer je je medewerkers in welzijnswerk en GGZ om beeldbellen te blijven inzetten in hun ondersteuningsaanbod?  

In dit gratis webinar presenteren we je do’s & don’ts uit drie lerende netwerken rond beeldbellen door hulpverleners en zorgverstrekkers.  

Wat kan je verwachten van dit webinar? 

  • Je krijgt een kader voor ‘medewerkersvertrouwen in beeldbellen in hulp en zorg’. 

  • Je maakt kennis met voorbeelden van hoe je ‘beeldbellen’ op de agenda houdt. 

  • Je krijgt voorbeelden van hoe je ‘moeilijke beeldbelgesprekken’ bespreekbaar maakt. 

  • Beeldbellen al dan niet vrijblijvend inzetten? Ondersteunend materiaal om beeldbellen te implementeren in je werking? Voor beide krijg je do’s en don’ts. 

Wat neem je mee uit dit webinar? 

  • Je hebt een kapstok om in je organisatie het medewerkersvertrouwen in beeldbellen te peilen. 

  • Je kent mogelijkheden om aandacht voor professioneel beeldbellen gaande te houden in je organisatie. 

  • Je kent mogelijkheden om beeldbellen in je organisatie verder te professionaliseren. 

 

Begeleiders: Marie Van der Cam, Philippe Bocklandt en Jana Verplancke 

  

Marie Van der Cam is stafmedewerker bij SAM. In het team online en blended hulp van SAM ontwerpt, organiseert en begeleidt ze sinds 2014 leeractiviteiten: trainingen chat, e-mail en beeldbellen, intervisies, webinars en lerende netwerken.  

Philippe Bocklandt en Jana Verplancke zijn docenten en onderzoeksmedewerkers onlinehulp aan de Arteveldehogeschool – Opleiding Bachelor Sociaal werk. Zij zijn betrokken bij de ontwikkeling van beeldbelmethodiek in welzijnswerk, geven er vorming rond en begeleidden de lerende netwerken ‘beeldbellen’. 

VOOR WIE

Directie en middenkader van welzijns- en GGZ-zorgorganisaties 

WANNEER

Donderdag 21 april 2022 van 10u tot 12u

WAAR

Online achter je PC.

Niet vrij op 21 april?
Je kan dit webinar ook uitgesteld bekijken. Geef dit wel aan in het inschrijvingsformulier. We bezorgen je dan na het webinar de link.

WE NEMEN DIT WEBINAR OP

Je komt niet zichtbaar in beeld in de opname. Maar je stem is wel hoorbaar als er uitwisseling is.

De opname wordt enkel verspreid onder de deelnemers. De opname staat slechts tijdelijk online (voor wie de link ontvangt) en mag niet verder gedeeld worden. 

WAT KOST HET

Deelname is gratis, maar je moet je wel registreren. 

CONTACT

Voor inhoudelijke vragen: philippe.bocklandt@arteveldehs.be

Voor praktische vragen: activiteiten@samvzw.be