06 oktober 2021
Online

Basiscursus Emotionele Ontwikkeling

SEO, een schaal om Emotionele Ontwikkeling in te schatten. Zegt het u al wat? 

‘Emotionele ontwikkeling’ is de voorbije jaren een sleutelbegrip geworden bij de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Maar intussen bewijst dit verrijkende gedachtegoed ook bij tal van andere doelgroepen zijn nut: in het onderwijs, de jeugdhulp, sociaal werk. 

Het emotioneel ontwikkelingsniveau goed inschatten is noodzakelijk om kwetsbare mensen met en zonder beperking ondersteuning op maat te bieden. 

Wil je meer inzicht krijgen in het kader Emotionele Ontwikkeling om ermee aan de slag te kunnen in je eigen organisatie? Dan is deze basiscursus geknipt voor jou.  

Het programma  

Het programma bestaat uit drie modules. 

Module 1: conceptualisering 

Je maakt kennis met het ontwikkelingsdynamisch model van Anton Došen en het gedachtegoed over emotionele ontwikkeling. 

We staan stil bij de link tussen emoties, behoeften en gedrag. Behoeften motiveren mensen tot bepaalde gedragingen. En die gedragingen proberen wij in onze ondersteuning te sturen, te stimuleren of net te minderen, steeds vertrekkend vanuit het aankunnen van de cliënt en zijn emotionele basisbehoeften. 

Het ontwikkelingsdynamisch kader helpt om na te gaan of de gedragingen aangepast zijn, afwijkend of te wijten aan bijvoorbeeld een onderliggende psychiatrische problematiek.  
We gaan dieper in op de vijf fases van het model en hoe je ze kan herkennen bij jouw doelgroep van cliënten. 

De nadruk ligt op de praktische toepassing van de theorie en vooral op de waardevolle kijk die dit kader meebrengt ten voordele van de cliënten en hun begeleiders. 

Module 2: inschaling 

We schetsen de achtergrond van de schaal, de SEO-R². 
We werpen een blik op andere bestaande schalen of methodieken om emotionele ontwikkeling in te schatten, en we bekijken de voor- en nadelen van de SEO-R². 
We gaan aan de slag met (zelf ingebrachte) casussen. Zo ervaren we proefondervindelijk de mogelijkheden van de schaal: de werkwijzen die je kunt hanteren, en de richtlijnen bij het scoren en interpreteren. 

Module 3: ‘van inschatting naar ondersteuning’ 

Welke elementen neem je mee naar je begeleiding, wanneer je de inschatting hebt volbracht? Dat leer je in deze module. 

We staan stil bij grote ankerpunten in begeleiding: 

  • afstand en nabijheid in de relatie 
  • de begeleidingsstijl 
  • de structuur en begrenzing die iemand nodig heeft 
  • de invulling van de activiteiten en de communicatie. 

Ook probleemgedrag komt per fase aan bod. 

We gebruiken daarbij de publicatie Van inschatting naar ondersteuning als praktische en concrete aanpakgids die je tegelijk ook doet nadenken.  

We werken een casus uit, wat resulteert in een ondersteuningsplan voor de betrokken persoon. 

 

 

Voor wie

Deze cursus is geknipt voor: 

  • medewerkers van (kleine) organisaties die een dergelijke vorming niet op maat kunnen organiseren 
  • nieuwe medewerkers bij organisaties die al met de schaal voor emotionele ontwikkeling aan de slag zijn 
  • medewerkers die hun basiskennis grondiger willen beheersen. 

Attest 

Deelnemers die de cursus volledig volgen, krijgen een attest basisvorming SEO. 

Waar

Online via Zoom  

Wanneer

Op woensdagen 6,13,20 en 27 oktober 21 steeds van 9 tot 12 uur 

Lesgevers: Inge Mesdagh en Nele Geladi

Wat kost het

160 euro 

Deze boeken heb je nodig

Contact

Inhoudelijke vragen: cindy.stevelink@samvzw.be

Praktische vragen: activiteiten@samvzw.be

Je ontvangt onmiddellijk na je inschrijving een bevestigingsmail. Ontvang je deze niet en vind je hem ook niet terug in je spamberichten, contacteer ons dan zo snel mogelijk op activiteiten@samvzw.be.