22 september 2022
Gent

Basisopleiding schuldbemiddeling

De basisopleiding schuldbemiddeling richt zich in de eerste plaats tot alle (toekomstige) hulpverleners van OCMW's, CAW's en samenwerkingsverbanden, die actief zijn binnen de budget- en schuldhulpverlening of die werken met mensen met budgetterings- en/of schuldproblemen.

Het decreet van 24-07-1996 stelt aan die OCMW's, CAW's en samenwerkingsverbanden namelijk enkele vereisten met het oog op het verkrijgen of behouden van een erkenning als instelling voor schuldbemiddeling. Zo moet een erkende dienst beschikken over een maatschappelijk werker en een jurist/advocaat. Deze maatschappelijk werker en jurist moeten allebei ofwel beschikken over minstens 3 jaar nuttige ervaring, ofwel een opleiding van ten minste 60 uren gevolgd hebben. Deze opleiding wordt onder de naam 'Basisopleiding schuldbemiddeling' aangeboden door SAM, steunpunt Mens en Samenleving en betreft dus deze opleiding. De personen die de opleiding succesvol beëindigen, krijgen een attest.

Ook hulpverleners betrokken bij de algemene sociale dienstverlening of andere deelwerkingen kunnen dankzij deze opleiding heel wat kennis vergaren en ervaring opdoen die nuttig en zelfs nodig zijn in hun dagelijkse werkpraktijk. Indien de capaciteit het toelaat, staat deze opleiding tot slot ook open voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen. 

Voor wie

De basisopleiding schuldbemiddeling richt zich in de eerste plaats tot alle (toekomstige) hulpverleners van OCMW's, CAW's en samenwerkingsverbanden, die actief zijn binnen de budget- en schuldhulpverlening of die werken met mensen met budgetterings- en/of schuldproblemen.

Waar

De Clemenspoort
Overwale 3
9000 Gent

Wanneer 

Do. 22 september 2022 

Ma. 3 oktober 2022  

Do. 20 oktober 2022 

Do. 10 november 2022  

Ma. 21 november 2022 

Do. 8 december 2022 

Do. 12 januari 2023 

Do. 26 januari 2023  

Do. 9 februari 2023  

Do. 2 maart 2023 

Eindevaluatie, datum nog te bepalen. 

Wat kost het

De kostprijs voor het volgen van deze 11-daagse opleiding bedraagt

  • 1.400 euro voor de medewerkers binnen de erkende instellingen voor schuldbemiddeling (OCMW's, CAW's, en samenwerkingsverbanden) 
  • 1.500 euro voor anderen.

Ingeschreven, maar kan je toch niet deelnemen? Check onze annuleringsvoorwaarden.
Factuur- en annuleringsvoorwaarden | samvzw

Contact

Heb je vragen? Neem contact op met activiteiten@samvzw.be