07 december 2021
Online

Basiscursus voor de Housing Firstbegeleider

housing first

Het Housing First-model toont het belang aan van praktijken die meer gericht zijn op huisvesting. In deze basiscursus maak je als begeleider kennis met de principes van Housing First, en krijg je handvatten om ermee aan de slag te gaan.  

Je krijgt zicht op tools en methodieken die bruikbaar zijn in het kader van een Housing First-begeleiding. We gaan interactief en ervaringsgericht te werk.  

Dag 1 

Inleiding in de basisprincipes van Housing First. We starten met een uitgebreide kennismaking met het model. 

Je leert de basisprincipes en de evidence-based logica van het model kennen. Je krijgt zicht op de basistaken van een Housing First-begeleider. 

We staan stil bij de sterktes en uitdagingen in je eigen werkcontext. 

Dag 2 en 3 

Verdieping van de principes van Housing First. We brengen ook een aantal methodieken in de praktijk in het kader van de Housing First-begeleiding. 

We staan stil bij de houding van de Housing First-begeleider. Je krijgt tools mee (Wellness Recovery Action Plan) die je kunt gebruiken in een begeleiding. 

Je krijgt inzicht in het functioneren van een Housing First-team, de interne organisatie en de positionering ten opzichte van partners. 

We werken aan de hand van theoretische kaders, praktijkoefeningen en (eigen) casussen. We staan onder andere stil bij aanpak, deontologie en beroepsgeheim.     

Begeleiders 

Peter-Jan Heylenbosch, Jérôme Duchateau en Peter Brepoels geven de training.  

Peter-Jan is een Housing First pionier in Vlaanderen en wooncoach bij het Housing First team van OCMW Gent. 

Jérôme Duchateau is ervaringsdeskundige in de geestelijke gezondheidszorg en brengt zijn ervaring als thuisloze mee naar de cursus. 

Peter Brepoels is stafmedewerker bij SAM. 

 

Housing First bij SAM

Het SAM-leeraanbod Housing First is opgedeeld in drie modules: 

  • een eerste module is een uitgebreide voorstelling van Housing First die ongeveer één dag in beslag neemt. Ze is bedoeld voor mensen die zelf niet in Housing First gaan werken maar wel willen weten wat het begrip inhoudt. 

  • Module twee is deze basiscursus, die mikt op mensen die beginnen te werken in Housing First. 

  • Module drie zijn intervisies voor ervaren Housing Firstmedewerkers. 

 

 

 

 

(Foto: Coffee Bean via Pixabay) 

Voor wie

Hulpverleners die beginnen te werken in Housing First.

Wanneer

Dinsdagen 7, 14  en 21 december 2021 
9u30 tot 16u30 

Waar

Deze vorming zal online doorgaan. De link zal tijdig bezorgd worden.

Prijs 

300 euro

Contact

Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met peter.brepoels@samvzw.be

Voor praktische vragen kan je contact opnemen met activiteiten@samvzw.be 

Enkele deelnemers over deze cursus: 

“Housing First is echt wel een andere manier van begeleiden van deze groep cliënten, niet sturend, de keuzes blijven bij de cliënt, herstelgericht en indien nodig harm reduction.” 

“Out of the box durven denken!” 

“Een goede kennismaking met het hersteldenken in het algemeen en het Wellness Recovery Action Plan in het bijzonder.” 

Je ontvangt onmiddellijk na je inschrijving een bevestigingsmail. Ontvang je deze niet en vind je hem ook niet terug in je spamberichten, contacteer ons dan zo snel mogelijk op activiteiten@samvzw.be