19 april 2022
Antwerpen

Basiscursus voor de Housing Firstbegeleider

Grafisch beeld ijskast, bad en bed

Het Housing First-model toont het belang aan van praktijken die meer gericht zijn op huisvesting. In deze basiscursus maak je als begeleider kennis met de principes van Housing First, en krijg je handvatten om ermee aan de slag te gaan.  

Je krijgt zicht op tools en methodieken die bruikbaar zijn in het kader van een Housing First-begeleiding. We gaan interactief en ervaringsgericht te werk.

(Foto: Coffee Bean via Pixabay)

Programma 

Dag 1 

Inleiding in de basisprincipes van Housing First. We starten met een uitgebreide kennismaking met het model. 

Je leert de basisprincipes en de evidence-based logica van het model kennen. Je krijgt zicht op de basistaken van een Housing First-begeleider. 

We staan stil bij de sterktes en uitdagingen in je eigen werkcontext. 

Dag 2 en 3

Verdieping van de principes van Housing First. We brengen ook een aantal methodieken in de praktijk in het kader van de Housing First-begeleiding. 

We staan stil bij de houding van de Housing First-begeleider. Je krijgt tools mee (Wellness Recovery Action Plan) die je kunt gebruiken in een begeleiding. 

Je krijgt inzicht in het functioneren van een Housing First-team, de interne organisatie en de positionering ten opzichte van partners. 

We werken aan de hand van theoretische kaders, praktijkoefeningen en (eigen) casussen.  

Begeleiders 

Peter-Jan Heylenbosch, Jérôme Duchateau en Peter Brepoels geven de training.   

Peter-Jan is een Housing First-pionier in Vlaanderen en wooncoach bij het Housing First team van OCMW Gent. 

Jérôme Duchateau is ervaringsdeskundige in de geestelijke gezondheidszorg en brengt zijn ervaring als thuisloze mee naar de cursus. 

Peter Brepoels is stafmedewerker bij SAM. 

Housing First bij SAM 

Het SAM-leeraanbod Housing First is opgedeeld in drie modules:  

  • een eerste module is een uitgebreide voorstelling van Housing First die ongeveer één dag in beslag neemt. Ze is bedoeld voor mensen die zelf niet in Housing First gaan werken maar wel willen weten wat het begrip inhoudt.  

  • Module twee is deze basiscursus, die mikt op mensen die beginnen te werken in Housing First.  

  • Module drie zijn intervisies voor ervaren Housing Firstmedewerkers. 

VOOR WIE

Voor mensen die beginnen te werken in Housing First. 

WANNEER

19 en 21 april en 3 mei 2022

Telkens van 09.30 tot 16.30 uur.

WAAR

Mundo-a (zaal Berk)

Turnhoutsebaan 139a, 2140 Antwerpen (Borgerhout)

Mogelijk gaat 1 dag online door. 

WAT KOST HET

240 Euro

AANTAL DEELNEMERS

Minimaal 15 deelnemers. Maximaal 20 deelnemers.

Inschrijven kan tot 12 april 2022

CONTACT

Voor algemene vragen: activiteiten@samvzw.be

Voor inhoudelijke vragen: peter.brepoels@samvzw.be

CORONAVEILIGHEID

SAM volgt bij al zijn activiteiten de maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus. We zorgen ook voor veilige omstandigheden: ventilatie, CO2-meters, en mogelijkheid om afstand te houden in voldoende grote lokalen.

Soms gelden bijkomende regels in de locatie waar de activiteit plaatsvindt, zoals coronapas of mondmasker. We brengen je daarover snel op de hoogte.

Wat als de activiteit toch niet kan doorgaan wegens strengere coronamaatregelen? Dan organiseren we de activiteit online, of we stellen ze uit naar een latere datum. Als we toch moeten annuleren, dan krijg je een tegoedbon of een terugbetaling. We informeren je daarover per e-mail. De annulatievoorwaarden voor onze leeractiviteiten blijven verder van kracht.

“Housing First is echt wel een andere manier van begeleiden van deze groep cliënten, niet sturend, de keuzes blijven bij de cliënt, herstelgericht en indien nodig harm reduction.” 

 “Out of the box durven denken!” 

 “Een goede kennismaking met het hersteldenken in het algemeen en het Wellness Recovery Action Plan in het bijzonder.”