09 november 2021
Antwerpen

Basiscursus Thuisloosheid

thuisloosheid

Wat is thuisloosheid? Waardoor ontstaat het? Kunnen we thuisloosheid beëindigen? Hoe kunnen we vanuit de hulpverlening effectief omgaan met thuisloosheid?  

Deze driedaagse basiscursus richt zich tot beginnende hulpverleners in de thuislozenzorg: je hebt minder dan een jaar ervaring in de thuislozenzorg. 

Wat is het opzet? 

Je krijgt inzicht in de problematiek van thuisloosheid en hoe thuisloosheid wordt bestreden. 

Je leert de principes van maatzorg toepassen, een maatplan opstellen en een ecogram maken. 

Je krijgt een toelichting over het model van motiverende gespreksvoering, en oefent doelgerichte interventies in. Je leert omgaan met weerstanden. 

We behandelen veel voorkomende cliëntsituaties die te maken hebben met hygiëne, grenzen stellen, beroepsgeheim en deontologie. 

Thuislozen hebben ook rechten. Je leert werken met de rechtenverkenner en cases oplossen door rechtendetectie. 

Begeleiding

Aafje De Wacker, Jérôme Duchateau en Peter Brepoels geven de cursus. 

Aafje werkte 30 jaar als hulpverlener en op beleidsniveau met en voor mensen in armoede en uitsluitingssituaties, waaronder dak-en thuislozen. Ze vertaalt deze praktijkkennis nu als trainer in vormingen voor hulpverleners. 

Jérôme Duchateau is ervaringsdeskundige in de geestelijke gezondheidszorg en brengt z’n ervaring als thuisloze mee naar de cursus.

 

 

Voor wie

Starters in de thuislozenzorg

Wanneer

9, 17 en 23 november 2021
9u30 tot 16u30 

Waar

Antwerpen

Dag 1: 't Werkhuys, Borgerhout (Zegelstraat 13, 2140 Borgerhout)

Dag 2 en 3: Mundo-a, Borgerhout (Turnhoutsebaan 139a, 2140 Borgerhout)

Wat kost het

300 euro

Inschrijven kan tot en met 1 november 2021.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met peter.brepoels@samvzw.be

Voor praktische vragen kan je contact opnemen met activiteiten@samvzw.be 

Deelnemers die aan deze cursus deelnamen vertellen over wat ze leerden: 

“Ik leerde vooral dat thuisloosheid kan beëindigd worden en dat enkele landen goed op weg zijn om dat ook daadwerkelijk te doen.” 

“Hoe ik de principes van krachtgericht werken in de praktijk kan brengen.” 

“Ik stak veel op van de uitwisseling tussen mensen die op verschillende diensten met thuislozen werken.” 

“Motiverende gespreksvoering en hoe ik dit kan inzetten.” 

“Hoe help ik cliënten aan centen?”