06 oktober 2022
Gent

Basiscursus Housing First

Pictogram koelkast, bad, bed

Het Housing First-model toont het belang aan van praktijken die meer gericht zijn op huisvesting. In deze basiscursus maak je als begeleider kennis met de principes van Housing First, en krijg je handvatten om ermee aan de slag te gaan.  

Je krijgt zicht op tools en methodieken die bruikbaar zijn in het kader van een Housing First-begeleiding. We gaan interactief en ervaringsgericht te werk.  

(Foto: Coffee Bean via Pixabay) 

Programma 

Dag 1 

Inleiding in de basisprincipes van Housing First. We starten met een uitgebreide kennismaking met het model. 

Je leert de basisprincipes en de evidence-based logica van het model kennen. Je krijgt zicht op de basistaken van een Housing First-begeleider. 

We staan stil bij de sterktes en uitdagingen in je eigen werkcontext. 

Dag 2 en 3 

Verdieping van de principes van Housing First. We brengen ook een aantal methodieken in de praktijk in het kader van de Housing First-begeleiding. 

We staan stil bij de houding van de Housing First-begeleider. Je krijgt tools mee (Wellness Recovery Action Plan) die je kunt gebruiken in een begeleiding. 

Je krijgt inzicht in het functioneren van een Housing First-team, de interne organisatie en de positionering ten opzichte van partners. 

We werken aan de hand van theoretische kaders, praktijkoefeningen en (eigen) casussen.  

Begeleiders 

Peter-Jan Heylenbosch, Jérôme Duchateau en Peter Brepoels geven de training.   

Peter-Jan Heylenbosch is een Housing First-pionier in Vlaanderen en wooncoach bij het Housing First-team van OCMW Gent. 

Jérôme Duchateau is ervaringsdeskundige in de geestelijke gezondheidszorg en brengt zijn ervaring als thuisloze mee naar de cursus. 

Peter Brepoels is stafmedewerker bij SAM. 

Housing First bij SAM 

Het SAM-leeraanbod Housing First is opgedeeld in drie modules:  

  • een eerste module is een uitgebreide voorstelling van Housing First, en neemt ongeveer één dag in beslag. Ze is bedoeld voor mensen die zelf niet in Housing First gaan werken maar wel willen weten wat het begrip inhoudt.  

  • Module twee is deze basiscursus voor mensen die beginnen te werken in Housing First.  

  • Module drie zijn intervisies voor ervaren Housing First-medewerkers. 

VOOR WIE

Voor mensen die beginnen te werken in Housing First. 

WANNEER

Driedaagse cursus op 6, 11 en 13 oktober 2022. 

Telkens van 9.30 tot 16.30 uur.

WAAR

Sint Baafshuis, Biezekapelstraat 2, 9000 Gent

WAT KOST HET

240 euro

AANTAL DEELNEMERS

Minimaal 15 deelnemers. Maximaal 20 deelnemers.

Inschrijven kan tot 15 september 2022.

CONTACT

Voor inhoudelijke vragen: peter.brepoels@samvzw.be

Voor algemene vragen: activiteiten@samvzw.be

CORONAVEILIGHEID

SAM zorgt voor coronaveilige omstandigheden bij al zijn activiteiten: ventilatie, CO2-meters, en mogelijkheid om afstand te houden in voldoende grote lokalen. We volgen ook de geldende maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus.  

Wat als de activiteit toch niet kan doorgaan wegens nieuwe coronamaatregelen? Dan organiseren we de activiteit online, of we stellen ze uit naar een latere datum. De annulatievoorwaarden voor onze leeractiviteiten blijven verder van kracht.

Enkele deelnemers over deze cursus 

“Een goede kennismaking met het hersteldenken in het algemeen en het Wellness Recovery Action Plan in het bijzonder.” 

“Out of the box durven denken!”  

“Housing First is echt wel een andere manier van begeleiden van deze groep cliënten: niet sturend, de keuzes blijven bij de cliënt, herstelgericht en indien nodig harm reduction.” 

Mooi, je hebt interesse!

HEB JE DE JUISTE FACTURATIEGEGEVENS BIJ DE HAND?

Onmiddellijk na inschrijving ontvang je een factuur. 0p basis van de info die jij ingeeft.
Vermijd administratieve kosten voor wijzigingen aan die factuur (3 euro) en check eerst even bij jouw organisatie
- op welke naam de factuur moet staan
- wat het ondernemingsnummer is
- of op de factuur een bestelbonnummer moet staan.