SAM, het nieuwe steunpunt

voor Mens en Samenleving

Nieuw ...

SAM is een fusie van 5 organisaties. Deze fusiebeweging past in het beleid van de Vlaamse overheid om meer intersectoraal te werken.

SAM streeft naar een sociale, rechtvaardige en duurzame samenleving die voor elke burger de grondrechten garandeert en een goede kwaliteit van leven nastreeft.

SAM ondersteunt praktijkwerkers, sociale organisaties en beleid in het formuleren van individuele en structurele antwoorden op welzijnsproblemen en sociale uitsluiting.

... maar vertrouwd

Ons gekend aanbod blijft bestaan, alle lopende projecten en engagementen worden verdergezet. Door een intersectorale aanpak zullen kennis, goede praktijken en methodieken hun weg vinden naar een breder publiek.

 

Vanaf 1 januari 2018 treden wij naar buiten als SAM, steunpunt Mens en Samenleving.

 

Contact

Met je vragen kan je nog steeds terecht bij je vertrouwde contactpersoon bij één van de fusiepartners.

 

of